Noutăți

Drumuri asfaltate – prioritate pentru raionul Sîngerei

 

Infrastructura drumurilor raionale continuă să se dezvolte și să atingă noi cote de modernizare.

Astăzi, într-o atmosferă de sărbătoare deosebită, cînd satul Țiplești a îmbrăcat straie de hram, a fost inaugurat drumul Alexăndreni – Țîplești, ce reprezintă o realizare majoră atât pentru locuitori cât și pentru conducerea raionului Sîngerei.

Și cum toate încep cu binecuvîntare cerească, debutul festivității a fost marcat de slujba de sfințiere a drumului de către parohului Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din s. Țîplești, Nicolae Lisnic, parohul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului din s. Țiplețești, parohul Bisericii „Sf.Ierarh Nicolae” din s. Heciul Nou și parohul Bisericii „Acoperemîntul Maicii Domnului”.

Cu grijă față de cetățeni, prin eforturi comune consolidate, președintele raionului Grigore Corcodel, vicepreședintele raionului Iulian Erimei, consilierii raionali – Ion Galus, Oleg Cernei, Vasile Luca, Vasile Marandiuc, Gheorghe Cijevschi, Carolina Cuznețova, Maia Gramaciuc, primarul s.Alexăndreni Alistar Dombrovschi, șeful Direcției Finanțe și specialiștii Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri,  prezenți astăzi la eveniment, au depus eforturi considerabile pentru a îmbunătăți condițiile de circulație rutieră, prin implicare, analiză și negociere. Astfel, în urma dezbaterilor și consultărilor, autoritățile raionale au decis a aloca mijloace financiare pentru renovarea traseului menționat, în sumă de 11 351,5 mii lei.

Rînd pe rînd, oficialii au evidențiat că doar prin dedicație, perseverență și implicare pot fi obținute cele mai speciale rezultate, menite să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor acestui raion.

În alocuțiunea sa, președintele raionului, Grigore Corcodel, a adresat un sincer mesaj de felicitare și accentuat că securitatea cetățenilor reprezintă una din prioritățile ce influențează generarea acțiunilor de către Consiliul raional Sîngerei.

Datorită spiritului de echipă, susținerii și perseverenței de fier, s-a reușit realizarea lucrărilor de așternere a fundației de piatră spartă cu grosimea de 15 cm și a unui strat din beton asfaltic cu grosimea de 6 cm pentru porțiunea de drum Alexăndreni-Țiplești cu lungimea de 3,29km de către SA „Drumuri Bălți”, șef district Igor Popușoi, diriginte de șantier Vladimir Costețchi, mecanizatorilor și reponsabilului tehnic Gheorghe Cijevschi.

Specificăm că atmosfera de succes a fost incinsă de fanfara Casei raionale de Cultură „Nicolae Iorga”, ansamblul de dansuri „Brîuleț”, conducător Alexandru Bălănici și artiști ai Casei raionale de Cultură.

În semn de recunoștință, primarul comunei Alistar Dombrovschi, a adresat cuvinte de mulțumire și apreciere a contribuției substanțiale a Consiliului raional în asfaltarea acestei porțiuni de drum. Concluzionăm că realizarea unui asemenea proiect este un imbold de a continua dezvoltarea infrastructurii drumurilor de interes raional.