Noutăți

Ședința cu primarii din 20 septembrie 2022

Edilii locali s-au întrunit în ședință de lucru cu reprezentanții conducerii raionului în persoana președintelui Grigore Corcodel și vicepreședintelui Iulian Erimei, președintele Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget Oleg Cernei, cât și funcționarii din cadrul serviciilor desconcentrate și descentralizate.

Conform agendei, cei prezenți au examinat chestiunea privind asigurarea cu masă lemnoasă a populației raionului, în contextul creizei energetice. Primarii au vorbit despre procedura birocratizată de achiziționare a materialului, pus la dispoziție de Întreprinderea pentru Silvicultură Bălți, cererea majorată comparativ cu oferta, necesitatea plafonării prețului stabilit de agenții economici. La acest subiect, președintele raionului Grigore Corcodel a expus îngrijorarea pentru defrișările impunătoare a pădurilor, fapt ce avea consecințe grave asupra mediului.

Următoarele puncte au vizat:

–           capacitatea de a asigura financiar instituțiile de educație timpurie cu agent termic și produse alimentare;

–          raporturile de muncă a lucrătorilor din domeniul culturii;

–          condițiile nocive ce influențează sănătatea bibliotecarilor;

–          necesitatea modificării Regulamentelor de funcționare a bibliotecilor și aprobarea statelor de personal;

–          raziile efectuate de colaboratorii Inspectoratului de Poliție Sîngerei și ai Inspectoratului pentru Protecția Mediului Sîngerei, întru prevenirea braconajului.

Pe lângă aceasta, președintele Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget Oleg Cernei a evidențiat importanța receptivității angajaților Inspectoratului de Poliție Sîngerei la demersurile înaintate de reprezentanții autorităților publice locale. Totodată, dumnealui a solicitat dlui Vladimir Rusu – șef al OT Bălți al Cancelariei de Stat să abordeze la ședințele cu funcționarii APC, posibilitatea modificării formulei de finanțare a instituțiilor de învățământ, avînd în vedere deficitul bugetar la acest capitol.

În final, președintele raionului a adus mulțumiri pentru desfășurarea acestei ședințe, stipulînd că factorii de decizie trebuie să propună timp de 1 săptămână soluții pentru probleme identificate.