Noutăți

Eveniment deosebit la Flămînzeni

Astăzi, cu binecuvântarea Preacucernicul Părinte Iuvenalie, Parohul Bisericii Sfântul Ierarh Nicolae din satul Flămînzeni, a preoților din comuna Coșcodeni, Parohului Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din s.Coșcodeni și Parohul Bisericii Sfântul Dumitru din s.Bobletici, la inițiativa dnei Lilia Cumpătă, director al Gimnaziului „Iurie Boghiu” elevilor, profesorilor și părinților din Flămînzeni, într-o atmosferă deosebită, a fost oficiată Slujba de sfințire a instituției de învățămînt, ocrotitor ceresc al acesteia fiind ales Sfîntul Dionisie Erhan.

La festivitate au luat parte: președintele raionului Sîngerei, dl Grigore Corcodel, consilierul raional, dl Oleg Cernei, șef Direcție Educație, dna Maria Bajura, arhimandritul Pahomie, starețul Mănăstirii „Sfinților Apostoli Petru și Pavel” din Bocancea și primarul localității, dna Liubovi Gobjila.

Pe parcursul sărbătorii, rînd pe rînd, cei prezenți au evidențiat valoarea supremă a educării tinerii generații într-o instituție modernă, entuziasmul, perseverența, perpetuarea valorilor naționale cît și au subliniat educația evlavioasă a copiilor.
În alocuțiunea sa, președintele raionului, dl Grigore Corcodel, a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul acestei realizări, evidențiind că segmentul educațional reprezintă un obiectiv cheie pentru conducerea raionului, deaceea zi de zi se depun eforturi constante pentru modernizarea și crearea condițiilor de studiu și activitate în toate școlile din raion.

Elevii gimnaziului, în semn de recunoștință au prezentat un program artistic excepțional iar dna Lilia Cumpătă, a adresat cuvânt de mulțumire tuturor celor care au fost alături: în primul rând părinților, Consiliului local, Direcției Educație și nu în ultimul rând Consiliului raional, care au oferit sprijin și au contribuit financiar atunci când a fost nevoie pentru realizarea proiectelor implementate.
Oaspeții, au oferit în dar pentru Gimnaziul „Iurie Boghiu” icoane, colecții de carte cît și un televizor care v-a facilita procesul de studiu.

Remarcăm că instituția de învățămînt a fost renovată în cadrul proiectului investițional „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu”, care a fost posibil grație finanțării Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), executat în baza contractului de antrepriză nr.165 din 8 octombrie 2020, semnat între Agenția de Dezvoltare Nord, Consiliul raional Sîngerei, primăria com. Coșcodeni, Gimnaziul „Iurie Boghiu” și SRL „Valdcongrup”.
Astfel, cei 255 elevi cît și cadrele didactice vor beneficia de condiții moderne de studiu, ref-lectate prin termoiz¬olarea anvelopei clădirii; asigurarea cu energie regenerabilă prin instalarea a 30 panouri fotovoltaice; iluminarea pe exterior și terenul aferent, 12 stîlpi cu corpuri de iluminat de 32w; asigurarea încăperilor cu sistem de ventilare și antiincendiu; asigurarea cu inventar sanitar; contrucția unei căi de acces pentru peroanele cu dizabilități; modernizarea bucătăriei și dotarea cu echipament tehnic.