Noutăți

Florile recunoștinței la Bustul Marelui Mitropolit

15 iulie, reprezintă o zi de o semnificație istorică deosebită, ziua cînd s-a născut Cel ce și-a lăsat amprenta credinței în sufletul neamului român, marele Mitropolit Iosif Naniescu.
Astăzi conducerera raionului, în persoana președintelui, Grigore Corcodel, vicepreședintelui, Iulian Erimei, însoțiți de funcționarii Consiliului raional, au depus florile recunoștinței la Bustul Marelui Mitropolit, în semn de cinste și fortificare a coeziunii culturale.
Menționăm că Iosif Naniescu, s-a născut la 15 iulie 1818 în satul Răzălăi-Bălți. Părinții săi au fost Teodosia și preotul Anania (Nane) Mihalache, rămînînd orfan de tată de la vârsta de doi ani.
În 1831, unchiul său ierodiaconul Teofilact îl aduce la Mănăstirea Sfântul Spiridon ca să învețe carte. La 23 Ianuarie 1835, este călugărit sub numele de Iosif. În 1863, este egumen la Mănăstirea din București. În anii 1864 – 1870, arhimandritul Iosif Naniescu a fost profesor de religie la gimnaziul „Gheorghe Lazăr” și la liceul „Matei Basarab” din Capitală. În anii 1870 – 1871, a fost director la Seminarul Central.
La 23 aprilie 1872 arhimandritul Iosif Naniescu este hirotonit arhiereu, iar în ianuarie 1873 este numit episcop de Argeș. La 10 iunie 1875 este ales mitropolit al Moldovei , iar la 6 iulie același an este instalat la Iași.
Timp de 27 de ani venerabilul mitropolit Iosif Naniescu păstorește cu o rară blândețe și înțelepciune Mitropolia Moldovei. Aici a depus cea mai bogată activitate duhovnicească, teologică, pastorală și socială din toata viața sa, rămânând pentru urmași un exemplu viu și greu de imitat. La 26 ianuarie 1902 mitropolitul Iosif Naniescu „cel sfânt și milostiv” părăsește pe fiii săi duhovnicești și se strămută la cereștile lăcașuri, pentru a sta în fața marelui Arhiereu Iisus Hristos.