Noutăți

Florile recunoștinței la bustul Mitropolitului Iosif Naniescu

Astăzi se împlinesc 121 ani de la trecerea în neființă a Mitropolitului Iosif Naniescu iar în semn de profundă recunoștință, pentru păstrarea memoriei acestei personalități, dar și pentru a ține aprinsă flacăra adevărului istoric, conducerea raionului alături de funcționari au depus florile recunoștinței la bustul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Amintim că Iosif Naniescu s-a născut în s. Răzălăi, părinții săi fiind Teodosia și preotul Anania (Nane) Mihalache.
În conștiința contemporanilor și urmașilor rămâne un filantrop, prin susținerea și ajutoarele acordate oamenilor, totodată remarcîndu-se prin înființarea Societății Clerului Român, care avea misiunea de a ajuta copii de preoți rămași orfani și preotesele văduve.
De-a lungul timpului îndeplinind datoria de arhipăstor, Mitropolitul s-a evidențiat în mod deosebit, prin compasiunea față de cei aflați în suferință, milostenia sa rămînînd model al iubirii față de aproape, pe care trebuie s o aibă creștinul.
La 26 ianuarie 1902 mitropolitul Iosif Naniescu „cel sfânt și milostiv” părăsește pe fiii săi duhovnicești și se strămută la cereștile lăcașuri, pentru a sta în fața marelui Arhiereu Iisus Hristos. Mormântul său se află în partea de sud a catedralei mitropolitane terminate de el.
Iosif Naniescu a rămas în istoria neamului drept model de bunătate, smerenie, dreptate și omenie.