Noutăți

Forumul regional al Afacerilor Sociale „Pro Impact Social”

👉În dimineața aceasta, președintele raionului Sîngerei, Cristian Cainarian, a luat parte la Forumul regional al Afacerilor Sociale „Pro Impact Social”, desfășurat la Restaurantul Hermes. În discursul său, dumnealui a subliniat că una dintre prioritățile autorității publice de nivelul II este crearea celor mai favorabile condiții pentru cei interesați să desfășoare activități de afaceri. „Este îmbucurător faptul că în Sîngerei s-a reușit să fie creat și implementat Hub-ul regional pentru afaceri sociale, reprezentând astfel un motiv de mândrie și oportunitatea de a deschide noi afaceri și de a moderniza cele existente”.

📌Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS din orașul Sîngerei, coordonator al Hub-ului Regional pentru Afaceri Sociale „Moldova Nord”, cu sediul în Incubatorul de Afaceri din Sîngerei, administrator Ludmila Prociuc. Tematica acestuia s-a axat pe provocările pieței muncii și mecanismele de suport oferite antreprenorilor sociali în contextul migrației și scăderii populației din mediul rural.

📣În acest cadru, Liliana Gheorghiță, directorul HUB-ului, a prezentat Hub-ul Regional al Afacerilor Sociale „Moldova Nord” și a comunicat despre misiunea, obiectivele, activitățile, serviciile și rezultatele acestuia. Olesea Vulpe de la Asociația Obștească CEDAS a abordat subiectul antreprenoriatului social în Republica Moldova, prevederile legislative și provocările întâmpinate de antreprenorii sociali, în timp ce Ludmila Stihi de la GIZ Moldova a evidențiat importanța învățământului dual în accelerarea antreprenoriatului social în Republica Moldova.

👉De asemenea, au fost discutate politici și măsuri de sprijin ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) destinate antreprenorilor sociali, precum și rolul cooperativelor și al grupurilor de producători agricoli în promovarea unui antreprenoriat social și responsabil.

👉Se precizează că Hub-ul Afacerilor Sociale din orașul Sîngerei a fost înființat în iulie 2021 și este localizat în sediul Incubatorului de Afaceri din Sîngerei. Acesta este coordonat de Asociația Obștească Centrul de Politici Socio-Economice CONSENS în cadrul proiectului „Hub-ul Afacerilor Sociale pentru antreprenorii din Nord – noi oportunități pentru dezvoltarea regională durabilă”, implementat în parteneriat cu Fundația Est-Europeană, Centrul Contact și Asociația Obștească Keystone Moldova, prin programul “Valorificăm potențialul societății civile pentru promovarea și dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul Suediei.

Misiunea Hub-ului localizat în Sîngerei este de a oferi suport tehnic antreprenorilor sociali din mediul rural al regiunii de Nord a Republicii Moldova, contribuind astfel la consolidarea sectorului economic regional prin promovarea afacerilor sociale în comunități, afaceri cu impact asupra dezvoltării localităților rurale, ocuparea forței de muncă, furnizarea de servicii sociale și abordarea economică a problemelor sociale în domeniile educațional, cultural, ecologic și de sănătate.

Pe parcursul a doi ani, activitățile Hub-ului au constat în:
Oferirea beneficiarului servicii de instruire individuală cu elemente de consultanță și mentorat pentru planificarea, administrarea și eficientizarea afacerii sociale dezvoltate de acesta;
Asigurarea beneficiarului cu asistență gratuită pentru elaborarea și depunerea unui plan de afaceri destinat atragerii de fonduri pentru dezvoltare;
Informarea beneficiarului despre oportunitățile de finanțare a afacerilor prin granturi sau granturi cu componente de credit disponibile pe piața Republicii Moldova;
Promovarea afacerii beneficiarului pe platformele locale și naționale ale partenerilor Asociației Obștești CONSENS, inclusiv pe pagina web a proiectului;
Asigurarea conexiunilor de colaborare între beneficiar și potențiali parteneri (autorități publice locale, grupuri de acțiune locală, asociații de producători, asociații de susținere a afacerilor, furnizori, clienți, agenții guvernamentale relevante, entități de finanțare naționale și internaționale etc.);
Crearea oportunităților pentru participarea beneficiarului la expoziții, conferințe, vizite de studiu, târguri, întâlniri de networking, școli de vară, instruiri, la solicitarea acestuia.