Media, Noutăți

Într-o vizită de lucru în raionul Sîngerei s-a aflat reprezentantul Federaţiei Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţii din Republica Moldova

Astăzi, într-o vizită de lucru în raionul Sîngerei, s-a aflat dl Ion Stratulat, reprezentantul Federaţiei Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţii din Republica Moldova.

Pentru început, vicepreședintele raionului, dl Iulian Erimei, a salutat audiența și a oferit cuvîntul dlui Stratulat pentru a relata care este scopul întrunirii.
Dumnealui a menționat că Federaţia care o reprezintă, actualmente abordează o serie de probleme privind situaţia creată în domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie, probleme ce trebuie rezolvate în ramură cît mai urgent.
În abordarea şi soluţionarea acestor probleme sunt antrenaţi conducători şi specialişti din ramura construcţiilor, factori de decizie din organele de stat, organizaţii obşteşti şi profesionale din ramură şi experţi independenţi.
Astfel, a intervenit cu propunerea de a crea în raionul Sîngerei o filială a Federației care va contribui la promovarea intereselor economice, tehnice, sociale şi juridice ale agenţilor economici din domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie; participarea la elaborarea şi avizarea proiectelor de legi, documente normative, strategii şi programe de stat, care prezintă interes şi influenţează asupra activităţilor din domeniu; punerea la dispoziţia membrilor săi a informaţiilor privind orientarea şi tendinţele pieţei interne şi externe, evoluţia tehnologiilor din domeniul construcţiilor şi industriei materialelor de construcţie din ţară şi străinătate, evoluţia cercetărilor ştiinţifice în domeniu şi promovarea normelor şi standardelor naţionale şi europene, practica managerială.
Participanții la ședință: SRL „Helicecom Nord”, SRL „Constatforj”, ÎM „Indmetalcongaz”, SRL „Frends House”, au accentuat importanța acordării asistenței în contextul înregistrării majorării tarifelor pentru materialele de construcții, creșterea evidentă a valorii obiectelor cît și impedimentele metodologice întîmpinate.
În acest context, în urma discuțiilor a fost ales drept reprezentant al Filialei Sîngerei a Federaţiei Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţii din Republica Moldova, directorul S.R.L „Constatforj”, dl Constantin Hadîrcă.
Informăm că Federaţia Patronatului din Construcţii şi Producerea Materialelor de Construcţie (FPCPMC) a fost fondată în anul 1994, fiind prima organizaţie patronală din Republica Moldova. Pe parcursul acestor ani FPCPMC a activat în baza unor programe consolidate cu Legea Patronatelor şi Statutul său, acumulînd o experienţă bogată în domeniul activităţii patronale.