Media, Noutăți

Membrii Comisiei Consultative Economie, finanțe și buget, s-au întrunit în ședință comună

Membrii Comisiei Consultative Economie, finanțe și buget, s-au întrunit în ședință comună.

În cadrul acesteia, au fost aduse la cunoștință modificările operate în componența comisiei de specialitate, în conformitate cu decizia Consiliului raional, nr.1/25 din 31 martie 2022 „Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019 „Cu privire la componența nominală și numerică a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”.
Astfel, în cadrul întrunirii de astăzi, cu votul majorității, noul președintele al comisiei, a fost ales dl Oleg Cernei, iar atribuțiile de secretar vor fi îndeplinite de către dl Vasile Doga.
Ulterior, consilierii raionali, au pus accent pe stabilirea Agendei de activitate a comsiei de specialitate și au specificat despre stabilirea unei relații de colaborare eficientă cu șefii direcțiilor și secțiilor entității, pentru a asigura intervenție rapidă și transparentă în soluționarea tuturor chestiunilor financiare.