Mesaje de felicitare, Noutăți

Mesaj de felicitare adresat dlui Andrei Donțu- primar com. Heciul Nou, cu prilejul zilei de naștere

Multstimate domn Primar,

Cu prilejul frumoasei aniversări din ziua naşterii avem deosebita plăcere de a Vă adresa sincere felicitări și urări de bine, exprimîndu-ne înaltă prețuire pentru îndeplinirea cu demnitate a atribuțiilor de serviciu, dedicația și perseverența manifestată în activitatea zilnică.

Vă dorim să aveți parte de aprecierea și recunoștința concetățenilor pentru munca ce o depuneţi întru binele și prosperarea localității. Fie ca în viitor să obțineți realizări remarcabile, să aveți parte de energie și forțe inepuizabile pentru a face față cu promptitudine și maximă eficiență tuturor situațiilor.

Cu respect,

Grigore CORCODEL

Președintele raionului Sîngerei