Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare adresat dlui Ion Pînzaru, primarul satului Rădoaia

Stimat Domn,

Cu prilejul zilei Dumneavoastră de naștere, vă adresăm sincere felicitări și urări de bine, alături de recunoștința pentru munca desfășurată cu multă dedicație.

Responsabilitatea, ambiția și vigilența sunt calități ce le direcționați necontenit în realizarea unui lucru calitativ și profesionist, astfel suntem ferm convinși că implicarea Dumneavoastră va contribui substanțial la dezvoltarea localității ce o reprezentați.

Din numele Consiliului raional și al meu personal, vă dorim mari succese în tot ce vă propuneți să realizați, viață binecuvîntată, prosperitate și realizări dintre cele mai frumoase.

Cu deosebit respect,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei