Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare adresat dlui Oleg Cernei, consilier raional

Stimate Domn,

Ziua de naștere pe care o marcați astăzi, îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa cu o deosebită afecțiune cele mai sincere și calde felicitări.

Remarcăm că acești ani sunt încununați de respectul și aprecierea celor din jur, de realizările obținute în plan personal, de cele înfăptuite în calitate de om politic și consilier raional.

Apreciem înalt munca neobosită și îndemnurile care le promovați cu stăruință în societate și Vă dorim sănătate durabilă, oameni devotați în preajmă, prosperitate și recunoștința cetățenilor.

Cu deosebit respect,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei