Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare adresat dnei Ala Guzun, primarul comunei Bilicenii Vechi

Stimată Doamnă,
În această zi deosebită pentru Dumneavoastră, Vă adresăm cele mai sincere felicitări, însoțite de urările noastre de sănătate, proesperitate și succes în tot ce vă propuneți să obțineți.

Exprimăm recunoștința pentru frumoasele virtuți omenești precum devotamentul, verticalitatea și onestitatea de care dați dovadă în îndeplinirea mandatului de primar și evidențiem contribuția substanțială pe care o aveți în dezvoltarea condițiilor de viață a cetățenilor comunei.
Din numele Consiliului raional și al meu personal, Vă dorim realizări remarcabile, aprecierea celor ce vă înconjoară, pace și implementarea celor mai inovative proiecte.
Cu deosebit respect,
Iulian Erimei,
Vicepreședintele raionului Sîngerei