Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare adresat Doamnei Elena Neaga, primar al comunei Bălășești

Stimată Doamnă,

Cu prilejul frumoasei aniversări din ziua nașterii, avem deosebita plăcere de a Vă adresa sincere felicitări și urările noastre de bine, exprimîndu-ne înalta prețuire pentru îndeplinirea cu devotament și abnegație a atribuțiilor de serviciu.

Fie ca această zi să Vă aducă în suflet satisfacția împlinirii drept răsplată pentru contribuția majoră adusă pentru prosperarea cetățenilor localității.

Vă dorim ca activitatea ce o desfășurați să fie apreciată după merit, să aveți parte de sănătate durabilă, noi și importante realizări, pace în suflet și mult succes pentru implementarea tuturor proiectelor inițiate.

La Mulți Ani!

Cu deosebit respect,

Președintele raionului Sîngerei,

Grigore Corcodel