Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare adresat Domnului Alexandru Sîrbu, primarul comunei Cubolta

Stimat Domn,

Popasul aniversar ne oferă un rezonabil prilej de evidențiere şi apreciere a activităţii și contribuției considerabile pe care o aveți în dezvoltarea și prosperarea comunei Cubolta.

Exprimăm recunoştinţa şi admiraţia pentru tot ce ați făurit pe parcursul anilor de activitate, pentru respectarea principiilor și normelor de conduită și dorim ca să Vă știm în continuare energic, optimist și dornic de a realiza lucruri frumoase.

Din numele Consiliului raional și al meu personal, vă dorim ani inspirați, succes în tot ce vă propuneți să obțineți și recunoștința celor din jur.

 Cu deosebit respect,

Iulian Erimei,

Vicepreședintele raionului Sîngerei