Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare adresat Domnului Oleg Cernei, consilier raional

Stimate Domn,

Ziua Dumneavoastră de naștere ne oferă un deosebit prilej de a evidenția reușitele și meritele înscrise în cartea vieții Dumneavoastră, în calitate de consilier raional, cît și de a vă adresa cordiale felicitări și urări de sănătate.
Responsabilitatea, profesionalismul și onestitatea cu care v-ați îndeplinit mandatul de consilier au fost fundamentale în realizarea obiectivelor și în servirea comunității cu devotament.
Vă felicităm cu respect și apreciere și Vă dorim să aveți parte de împliniri frumoase, gânduri bune și cumpătate. Să rămâneți o prezență inspiratoare pentru cei din jur și să simțiți considerația și recunoștința cetățenilor.
La mulți ani!
Cu deosebit respect,
Iulian Erimei, vicepreședintele raionului