Mesaje de felicitare

Mesajul de felicitare al președintelui raionului, adresat dlui Eugen Guzun, consilier raional

Stimate Domn,

Frumoasa aniversare care o marcați astăzi, ne oferă deosebitul prilej de a Vă adresa cele mai distinse și cordiale urări de sănătate, prosperitate și împlinire sufletească.
Din numele Consiliului raional și al meu personal, vă dorim să aveți parte de liniște în suflet, noi forțe și entuziasm care să genereze fapte, toate lucrurile minunate care au împlinit activitatea Dumneavoastră profesională, să cunoască o continuitate frumoasă iar scopurile și proiectele ce le derulați să devină cele mai reușite.
Mulți ani fructuoși, noi și importante succese, fericire, mult noroc și bunăstare familială.
Cu deosebit respect,
Președintele raionului Sîngerei
Grigore Corcodel