Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare adresat vicepreședintelui raionului dl Iulian Erimei

Onorat Domn,

Nu întîmplător la 31 august marcați Ziua de naștere. Avînd o conotație patriotică deosebită, această zi evidențiază spiritul Dumneavoastră hotărîtor, devotamentul profesional și atitudinea exemplară față de valorile culturale ale acestui neam.

Acum vă aflați la o etapă primordială a vieții, cînd cunoștințele se îmbină armonios cu experiența, iar înțelepciunea ce o posedați, vă oferă posibilitatea să excelați în domeniul profesional și să trasați noi obiective mărețe pentru un viitor luminos.

Din numele Consiliului raional și al meu personal, Vă doresc multă energie și inspirație nesecată înt tot ceea ce faceți, bucurii personale, pace în suflet, bunăstare, noi și importante succese în toate proiectele inițiate.

Cu deosebită apreciere,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei