Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare al președintelui raionului, adresat dlui Mihail Curciuc, cetățean de onoare al raionului Sîngerei

Stimate Domn,

Cu prilejul zilei de naştere, marcate astăzi, Vă adresez cu deosebită plăcere gândurile cele mai calde, însoțite de sincere urări de sănătate, prosperitate și împlinire sufletească.

Apreciem înalt capacitățile Dumneavoastră manageriale, dedicația și perseverența cu care ați reușit să obțineți cele mai frumoase rezultate și Vă suntem recunoscători pentru atitudine responsabilă, perseverență, muncă îndelungată și promovarea valorilor educaționale.

Titlul onorific ,,Cetățean de Onoare” al raionului Sîngerei, conferit Domniei Voastre de către consilierii raionali, ține în mod deosebit de implicarea Dumneavoastră în dezvoltarea tărîmului cunoștințelor  și asigurarea elevilor acestui raion cu necesarul pentru organizarea cursurilor de studiu.

La mulți ani!

Cu respect,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei