Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare al Președintelui raionului adresat lucrătorilor din sfera socială, cu prilejul zilei profesionale

Anual, în a treia duminică a lunii septembrie marcăm Ziua profesională a lucrătorilor din sfera protecției sociale a populației.
Acestă zi, ne oferă deosebitul prilej de a evidenția contribuția considerabilă în acordarea serviciilor de asistență socială în raion.
Profesia de asistent social nu este deloc una simplă, nici ușoară, înarmați cu răbdare, credință și bunăvoință, Dumneavoastră zilnic vă aflați în mijlocul problemelor cetățenilor, reușind să înțelegeți și să alinați suferințele dăruind speranță și încrederea într-un viitor mai bun.
Apreciem înalt contribuția fiecărui lucrător la sporirea calității vieții familiilor și reducerea inegalității sociale, și exprimăm profundă recunoștință pentru perseverența, responsabilitatea și receptivitatea manifestată, zi de zi, față de cetățenii care au nevoie de grijă și atenție deosebită.
În numele Consiliului raional, Vă mulțumesc pentru dăruire și implicare necondiționată și Vă doresc multă sănătate, noi forțe de muncă, bunăstare, pace și realizări dintre cele mai frumoase. Fie ca eforturile constante să fie răsplătite cu recunoștința celor din jur.

Cu deosebit respect,
Grigore CORCODEL,
Președintele raionului Sîngerei