Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare al președintelui raionului cu prilejul Zilei Armatei Naționale

Anual, la 3 septembrie, în Republica Moldova este marcată Ziua Armatei Naționale.

Această sărbătoare are o conotație aparte pentru fiecare din noi, deoarece armata reprezintă una din instituțiile fundamentale ale statului, care participă în mod decisiv la securitatea națională, la apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale.

Pe bună dreptate, Armata Națională este locul unde se cultivă dragostea de țară, devotamentul, cultura etică și morală a tinerii generații, aici se învață responsabilitatea civică, modul de convețuire și abordare calmă a tuturor dificultăților întâmpinate. Ghidați de cele mai sacre valori naționale, prin competență și dăruire, zi de zi vă aflați în nobila misiune de apărare a Republicii Moldova.

Cu prilejul acestei zile, din numele Consiliului raional și al meu personal, adresez un sincer mesaj de felicitare întregului personal civil și militar, cadrelor militare în rezervă, precum și tuturor veteranilor de război, celor care au slujit și slujesc patria, dorindu-vă putere de muncă, răbdare, sănătate, prosperitate și pace.

 

Cu înalte considerațiuni,

Grigore Corcodel

Președintele raionului Sîngerei