Mesaje de felicitare

Mesaj de felicitare al președintelui raionului Sîngerei cu prilejul Zilei Economistului

Anual, în ultima duminică a lunii septembrie marcăm sărbătoarea profesională Ziua Economistului, care reprezintă un bun prilej de a evidenția importanța și contribuția substanțială a economiștilor în dezvoltarea și prosperarea raionului Sîngerei.

Economia este segmentul vital care solicită atenție, corectitudine, logică și multă dăruire, însă rezultatul final depășește așteptările și asigură succesul în orice instituție. Zi de zi, Dumneavoastră reușiți să soluționați problemele cetățenilor cu ajutorul cifrelor, prin analiză, planificare și estimare, rămânînd a fi cei ce aduceți aportul incontestabil în sporirea bunăstării populației.

Cu prilejul acestei frumoase sărbători, din numele Consiliului raional și al meu personal, Vă adresez sincere mulțumiri pentru îndeplinirea cu profesionalism a sarcinilor ce vă revin, multă sănătate, prosperitate, perseverență, inspirație și rezultate remarcabile în tot ce vă propuneți să implementați.

Cu deosebit respect,

Grigore Corcodel

președintele raionului Sîngerei