Mesaje de felicitare

Mesajul președintelui raionului Sîngerei, adresat dnei Oxana Huzun, consilier raional

Cu prilejul frumoasei aniversări din Ziua naşterii, avem deosebita plăcere de a Vă adresa sincere felicitări și urări de bine, exprimîndu-ne înalta prețuire pentru îndeplinirea cu demnitate a atribuțiilor de consilier raional.

Din numele Consiliului raional și al meu personal, Vă dorim sa aveti parte de aprecierea si recunostința concetățenilor, mulți ani fericiți și sănătoși, realizări remarcabile, energie și forțe inepuizabile pentru a face față cu promptitudine și maximă eficiență tuturor situațiilor.
Cu deosebit respect,
Președintele raionului Sîngerei
Grigore Corcodel