Media, Noutăți

Noi vizite de lucru ale Direcției Economie Atragerea Investițiilor și Eficiența Energetică în Primăriile raionului Sîngerei

NOTĂ INFORMATIVĂ

La data de  27-30 iunie 2023, funcționarii Direcției economie atragerea investițiilor și eficiența energetică, șef Lilia Cucoș, specialistul principal Crișavițchi Svetlana, specialistul superior Baciu Victor împreună cu dna Prociuc Ludmila – Administratorul Incubatorului de Afaceri Sîngerei au efectuat vizite de lucru în primăriile Ciuciueni, Iezărenii Vechi, Copăceni, Dobrogea Veche. Scopul acestor vizite este:

-Înaintarea propuneri pentru elaborarea strategiei raionale de dezvoltare social-economică a raionului privind dezvoltarea sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii;

– Înaintarea propunerilor pentru direcțiile prioritare de perspectiva a proiectelor de dezvoltare locala și regională;

– Acordarea asistenței informaționale și metodologice agenților economici din raion;

– Diseminarea informațiilor din domeniul dezvoltării comunitare economice, sociale, culturale;

– Acordarea asistenței metodologice beneficiarilor de proiecte (ONG, APL nivel I);

– Colectarea informației de la APL nivel I pentru întocmirea raportului anual referitor la implementarea proiectelor;

– Colectarea informației de la APL nivel I, Statistică, privind dezvoltarea localităților întru implementarea proiectelor;

– Oferirea de consultanță APL- urilor și agenților economici privind pregătirea programelor și proiectelor investiționale;

Prin urmare au informat cetățenii (șomeri, genți economici, funcționarii, femei, tineri) primăriilor respective despre realizarea obiectivelor strategice trasate în Strategia socio-economică a raionului pentru anii 2021-2028, despre apelurile de granturi care sînt în desfășurare și condițiile de participare, deasemenea, au colectat propunerile și ideile pentru noi proiecte la care ar putea aplica APL-urie date. Dna Prociuc Ludmila, la rîndul său, a informat pe cei prezenți despre programele de finanțare promovate de ODA (Oraganizația pentru Dezvoltare  Antreprenoriatului), despre Programul GREEN CIYB (START AND IMPROVE YOUR GREEN BUSINESS/ Inițiază și dezvoltă Afacerea Verde) oferit de organizația Internațională a Muncii prin intermediul proiectului ”Stimularea Economiei Verzi în Republica Moldova, aducînd exemple de succes  și îndemnîndu-i să participe la cursuri de instruire atît pe tineri cît și pe antreprenorii cu experință și să aplice la  programele menționate anterior cu mai multă insistență. Dna Cucoș Lilia a informat despre programele promovate de PNUD, USAID, IFAD, ADMA, ILO și alte organizații internaționale atît în domeniul agriculturii cît și a eficienței energetice. La finele vizitei specialiștii au răspuns la întrebările adresate și au notat problemele cu care se confruntă colectivitățile din primăriile vizitate ca ulterior să vină cu răspunsuri pentru soluționarea lor. Vizitele vor continua în luna iulie.