Noutăți

O nouă ședință de lucru la Spitalul raional Sîngerei

Astăzi, președintele Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget Oleg Cernei și șeful Direcției Finanțe Octavian Banaru au avut o întâlnire cu reprezentanții administrației IMSP “Spitalul raional Sîngerei” în frunte cu directorul-interimar Vasile Malcoci și unii membri ai Consiliului de Administrație.

Principalul subiect abordat în cadrul acestei ședințe a vizat mijloacele financiare alocate pentru dezvoltarea sistemului spitalicesc raional. Astfel, conform datelor prezentate de specialiști în perioada 2020-2022, au fost direcționate aproximativ 10 mln. lei, pentru procurarea echipamentului medical performant (masa pentru operații cu 5 secții, sistem radiodiagnostic cu braț C, sistem videoendoscopic pentru videogastroscopie, set pentru laparascopie, ecograf multidisciplinar staționar). Pentru reparația încăperilor unde a fi amplasat acest utilaj ultramodern, Consiliul raional va aloca 250 mii lei.
De asemenea s-au finanțat lucrările de reparații interioare și exterioare, de montare a cazanului, achiziționarea echipamentului de protecție în contextul pandemic, construcția unui apeduct separat și instalarea unui rezervor de apă, cheltuielile de transportare a lotului de paturi funcționale din Olanda.
Accentuăm că începînd cu luna octombrie, Spitalul raional Sîngerei, va fi conectat la apeductul Soroca – Bălți – Sîngerei, pentru a avea o sursă alternativă de apă calitativă, fapt care se datorează contribuției Consiliului raional de 230 mii lei.
Președintele Comisiei consultative pentru economie, finanțe și buget, a accentuat că situația financiară a autorității deliberative de nivelul II este afectată de majorarea valorii de referință, de aceea, la moment, posibilitățile investiționale sunt limitate.
În final, dumnealui a concretizat, că necesitățile instituției date sunt prioritare pentru Consiliul raional Sîngerei și se va depune efort pentru identificarea surselor externe.