Anunțuri

Orarul Comisiilor Consultative de Specialitate pentru ședința din 08.09.2023

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

06.09.2023, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la ridicarea înainte de termen a mandatului de consilier

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegerile generale locale din 05.11.2023).

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

3.Cu privire la aprobarea încheierii contractului de locațiune

Raportor: Cucoș Lilia, Șefa Direcției economie,atragerea investițiilor și eficiență energetică

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M.”Centrul Stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2008 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Gorodenco Evghen, șef Secția administrativ-militară a rnlui Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea fazei II a Proiectului Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Raportor: Balea Gheorghe, șef subdiviziunea Sîngerei a CSP Bălți

 1. Cu privire la aprobarea Programului Raional de imunizări pentru anii 2023-2027

Raportor: Balea Gheorghe, șef subdiviziunea Sîngerei a CSP Bălți

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 ”Cu privire la aprobarea bugetului raional

pentru anul 2023”

Raportor: Banaru Octavian, Șef Direcția Finanțe   

 1. Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: Banaru Octavian, Șef Direcția Finanțe   

 1. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea Gimnaziilor și Liceelor Teoretice)

Raportor: Scurtu Lilia, șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a, ca excepție, în L.T.”N.Casso” com. Chișcăreni și L.T.”Ion Creangă” s. Rădoaia

Raportor: Scurtu Lilia, șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea Statutelor Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Scurtu Lilia, șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT₁-388 din 28 iulie 2023

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT₁-399 din 2 august 2023

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic ”N.Casso”, s.Chișcăreni

Raportor: Crăciun Viorica, Director IP LT ”N.Casso”, s. Chișcăreni

 1. Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IP Gimnaziul ”A Russo”, s.Sîngereii Noi

Raportor: Caplinscaia Valentina, Director IP Gimnziul ”A.Russo”, s. Sîngereii Noi

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate mijloacelor fixe, aflate în gestiunea instituțiilor din subordinea Secției Cultură Sîngerei

Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate mijloacelor fixe, aflate în gestiunea Î.M.”Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

Raportor: Lopotencu Rodica, Director interinar ÎM„Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

 1. Cu privire la lichidarea Fondului local de susținere social a populației Sîngerei

Raportor: Andriuță Elena, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 1. Cu privire la delegarea sportivului și antrenorului la Campionatul European la tenis de masă ediția a XVII-a

Raportor: Onceanu Viorel, șef Serviciul Tineret și Sport

 

 

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

06.09.2023, ora  16:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M.”Centrul Stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la organizarea recrutării tinerilor a.n.2008 de către secția administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Gorodenco Evghen, șef Secția administrativ-militară a rnlui Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de parteneriat în implementarea fazei II a Proiectului Viața Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Raportor: Balea Gheorghe, șef subdiviziunea Sîngerei a CSP Bălți

 1. Cu privire la aprobarea Programului Raional de imunizări pentru anii 2023-2027

Raportor: Balea Gheorghe, șef subdiviziunea Sîngerei a CSP Bălți

 1. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (gestiunea Gimnaziilor și Liceelor Teoretice)

Raportor: Scurtu Lilia, șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la deschiderea unei singure clase a X-a, ca excepție, în L.T.”N.Casso” com. Chișcăreni și L.T.”Ion Creangă” s. Rădoaia

Raportor: Scurtu Lilia, șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea Statutelor Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Scurtu Lilia, șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT₁-399 din 2 august 2023

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 1. Cu privire la lichidarea Fondului local de susținere social a populației Sîngerei

Raportor: Andriuță Elena, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

 1. Cu privire la delegarea sportivului și antrenorului la Campionatul European la tenis de masă ediția a XVII-a

Raportor: Onceanu Viorel, șef Serviciul Tineret și Sport