Anunțuri

Orarul Comisiilor consultative de specialitate pentru ședința extraordinară din 20.04.2023

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte, președinte Ion Galus, se convoacă în ședință publică la data de:

20.04.2023, ora 08.00, sala de ședințe a Consiliului raional Sîngerei, et.III cu următoarea Ordine de zi:

1.Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 3/29 din 30.03.2023„Cu privire la examinarea demersului Lichidatorului Î.M. “Indmetalcongaz”

Raportor: Vasile Luca, consilier raional 

2.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Anexa 1-3; Anexa 6;Anexa repartizare.

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Cu privire la modificarea deciziei 3/14 din 30 martie 2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/8 din 27 decembrie 2018 “Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare” ”

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciul Agicultură și Cadastru

4.Cu privire la  modificarea  și completarea Deciziei Consiliului nr.3/19 din 30.03.2023 ”Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr. 7/17 din 23.12.2022”Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale(de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2023”

Raportor: Vasile Țîbîrnă, șef Direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

5.Cu privire la modificarea și completarea Deciziei 3/21 din 30.03.2023 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Centrul Național de prevenire a Abuzului față de copii( în continuare CNPAC) și Consiliul Raional Sîngerei’’

Raportor: Maria Zaiț, șef-interimar DASPF

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/25 din 30.03.2023 ”Cu privire la instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din 2024”

Raportor: Mihaela Luca, secretar al Consiliului raional

7.Cu privire la examinarea hotărîrii judecătorești 

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

  

 Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget, președinte Oleg Cernei, se convoacă în ședință publică în data de: 20.04.2023, ora 08.30, Sala de ședințe a Consiliului raional Sîngerei, et.III.

În cadrul ședinței vor fi examinate toate Proiectele de decizie din Ordinea de zi, după cum urmează:

1.Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 3/29 din 30.03.2023„Cu privire la examinarea demersului Lichidatorului Î.M. “Indmetalcongaz”

Raportor: Vasile Luca, consilier raional 

2.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Anexa 1-3; Anexa 6;Anexa repartizare.

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Cu privire la modificarea deciziei 3/14 din 30 martie 2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/8 din 27 decembrie 2018 “Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare” ”

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciul Agicultură și Cadastru

4.Cu privire la  modificarea  și completarea Deciziei Consiliului nr.3/19 din 30.03.2023 ”Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr. 7/17 din 23.12.2022”Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale(de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2023”

Raportor: Vasile Țîbîrnă, șef Direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

5.Cu privire la modificarea și completarea Deciziei 3/21 din 30.03.2023 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Centrul Național de prevenire a Abuzului față de copii( în continuare CNPAC) și Consiliul Raional Sîngerei’’

Raportor: Maria Zaiț, șef-interimar DASPF

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/25 din 30.03.2023 ”Cu privire la instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din 2024”

Raportor: Mihaela Luca, secretar al Consiliului raional

7.Cu privire la examinarea hotărîrii judecătorești 

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane