Anunțuri

Orarul Comisiilor Consultative de Specialitate pentru ședința extraordinară din 04.10.2023

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

04.10.2023, ora 8:30, et.III sala de ședințe

 

1.Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice aleşilor locali în legătură cu expirarea mandatului 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la suspendarea mandatului (la cerere) de Vicepreşedinți ai raionului Sîngerei (Alegeri locale generale 2023)

Raportor: Mihaela Luca, Secretar al Consiliului raional

3.Cu privire la acordul de dare în locațiune a spațiului din incinta IMSP  „Centrul de Sănătate Cubolta”,  proprietate publică a Consiliului Raional Sîngerei”

Raportor: Mihaela Luca, Secretar al Consiliului raional

4. Cu privire la situația financiară la Î.M.”Centrul stomatologic raional Sîngerei”, primul semestru al anului 2023

Raportor:Lopotencu Rodica, administrator interimar Î.M.”Centrul stomatologic raional Sîngerei”

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte

03.10.2023, ora 16:00, et.III sala de ședințe

1.Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice aleşilor locali în legătură cu expirarea mandatului 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la suspendarea mandatului (la cerere) de Vicepreşedinți ai raionului Sîngerei (Alegeri locale generale 2023)

Raportor: Mihaela Luca, Secretar al Consiliului raional

3.Cu privire la acordul de dare în locațiune a spațiului din incinta IMSP  „Centrul de Sănătate Cubolta”,  proprietate publică a Consiliului Raional Sîngerei”

Raportor: Mihaela Luca, Secretar al Consiliului raional