Anunțuri

Orarul Comisiilor Consultative de Specialitate pentru ședința ordinară din 17 iunie 2024

Orarul Comisiilor Consultative de Specialitate pentru ședința ordinară din 17 iunie 2024

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

la data de 14 iunie 2024, ora 13:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte

la data de 14 iunie 2024, ora 10:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

la data de 17 iunie 2024 , ora 08:30, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III

Comisia consultativă pentru Construcţii, arhitectură, gospodărie comunală,energie şi protecţia mediului

la data de 12 iunie 2024 , ora 15:00, Sala de ședințe a Consiliului raional, etajul III