Anunțuri

Orarul Comisiilor Consultative de specialitate

Comisia consultativă pentru  Învăţămînt, cultură, sport, tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte

 06.03.2024,  ora 13:00, et.III  sala de ședințe

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 11/1 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024”;

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/9 din 01.08.2022 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichete de masă în autoritățile/instuituțiile subordonate Consiliului raional Sîngerei”;

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la inițierea formării prin separare a bunului imobil;

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

 1. Cu privire la inițierea lucrărilor de actualizare a bunului imobil cu nr. cadastral 7401515172 prin amplasarea unei porțiuni de teren în scopul amenajării.

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

 1. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a RM.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru conducătorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice „Centre de Sănătate” din raionul Sîngerei.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 11/2 din 20.12.2023 “Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de Secretar al Consiliului raional”.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada aprilie – iulie 2024în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei.

Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ Militară

 1. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare între Consiliul Raional Sîngerei și AO Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”.

Raportor: Vera Serbușca, vicepreședinta raionului Sîngerei

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de verificare a investițiilor suportate de către SRL „Logistică-depozitare”.

Raportor: Ivan Cebotari, vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Biruința”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Chișcăreni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale IMSP „Centrul de Sănătate Copăceni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Cotiujenii Mici”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Cubolta”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP ”Centrul de Sănătate Drăgănești”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Flămînzeni-Coșcodeni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Pepeni”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Rădoaia”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Sîngerei”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului personalului de conducere al instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal, componenței Consiliului Administrativ al IMSP „Centrul de Sănătate Sîngereii Noi”, precum și stabilirea salariului de funcție și suplimentului conducătorului instituției.

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară Secția Juridică și Resurse Umane

 1. Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Șef IMSP “Centrul de Sănătate Sîngerei.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea încheierii  contractului de comodat (tripartit) între Consiliul Raional Sîngerei, IMSP Spitalul Raional Sîngerei și Ministerul Sănătății (în calitate de Fondator al IMSP Spitalul Raional Sîngerei).”

Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

 1. Privind transmiterea activelor (raportate la mijloace fixe – fotolii pe rotile 10 buc.) din proprietatea raionului (Aparatul Președintelui raionul Sîngerei) în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I (Primăria Dumbrăvița).

Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea I.P. Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Sîngerei.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, ”Gimnaziul Ion Vatamanu” s. Mîndreștii Noi, Gimnaziul ”Bilicenii Noi” s. Bilicenii Noi, Gimnaziul ”Ciuciuieni” com. Ciuciuieni, Liceul Teoretic ”Pan Halippa” s. Cubolta)”.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la lichidarea Serviciului raional de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției Educație.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Școlii Sportive ”Dumitru Atanasov” or. Sîngerei.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea reorganizării prin transformare a Instituției Publice Liceul Teoretic ”Pan Halippa” în Instituție publică Gimnaziul ”Pan Halippa” s. Cubolta, raionul Sîngerei.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 8/31 din 17.12.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama, structura și efectivul limită ale Direcției Educație Sîngerei”.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată.

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

 1. Cu privire la numirea în funcție de Administratoare a Î.M. ”Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef Direcție Educație (SJRU).

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Raional de Tineret Sîngerei. (CRT și Serviciul Tineret și Sport).

Raportor: Viorel Onceanu, Șef Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a Consiliului raional Sîngerei și încheierii contractului.

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

Proiecte de Decizii suplimentare pe ordinea de zi: 

 1. Privind modificarea Anexei nr. 1 a Deciziei Consiliului raional nr. 11/3 din 20.12.2023 ”Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele financiare prevăzute în bugetul raional pentru anul 2024”
 2. Cu privire la primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de IMSP Spitalul Raional Sîngerei) în proprietatea publică a raionului 

Comisia Economie, buget și finanțe

06.03.2024 ora 15:00, sala de ședințe et.III

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 11/1 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024”;

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr. 3/9 din 01.08.2022 „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de operare cu tichete de masă în autoritățile/instuituțiile subordonate Consiliului raional Sîngerei”;

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea încheierii  contractului de comodat (tripartit) între Consiliul Raional Sîngerei, IMSP Spitalul Raional Sîngerei și Ministerul Sănătății (în calitate de Fondator al IMSP Spitalul Raional Sîngerei).”

Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

 1. Privind transmiterea activelor (raportate la mijloace fixe – fotolii pe rotile 10 buc.) din proprietatea raionului (Aparatul Președintelui raionul Sîngerei) în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I (Primăria Dumbrăvița).

Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

 1. Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea I.P. Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Sîngerei.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la acordul preluării bunurilor din proprietatea publică a statului (Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului (Gimnaziul ”Sergiu Rădăuțan” s. Iezărenii Vechi, ”Gimnaziul Ion Vatamanu” s. Mîndreștii Noi, Gimnaziul ”Bilicenii Noi” s. Bilicenii Noi, Gimnaziul ”Ciuciuieni” com. Ciuciuieni, Liceul Teoretic ”Pan Halippa” s. Cubolta)”.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea reorganizării prin transformare a Instituției Publice Liceul Teoretic ”Pan Halippa” în Instituție publică Gimnaziul ”Pan Halippa” s. Cubolta, raionul Sîngerei.

 

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 

 1. Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr. 8/31 din 17.12.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama, structura și efectivul limită ale Direcției Educație Sîngerei”.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a Consiliului raional Sîngerei și încheierii contractului.

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

Ordinea de zi Comisia consultativă  pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

11.03.2024 ora 08:30, et. III sala de ședințe

 

 1. Cu privire la inițierea formării prin separare a bunului imobil;

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

 1. Cu privire la inițierea lucrărilor de actualizare a bunului imobil cu nr. cadastral 7401515172 prin amplasarea unei porțiuni de teren în scopul amenajării.

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciu Agricultură și Cadastru

 1. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare cu Camera de Comerț și Industrie a RM.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru conducătorii Instituţiilor Medico-Sanitare Publice „Centre de Sănătate” din raionul Sîngerei.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 11/2 din 20.12.2023 “Cu privire la îndeplinirea atribuțiilor de Secretar al Consiliului raional”.

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la încheierea Acordului de colaborare între Consiliul Raional Sîngerei și AO Asociația Națională a Bolnavilor de Tuberculoză din Republica Moldova „SMIT”.

Raportor: Vera Serbușca, vicepreședinta raionului Sîngerei

 1. Cu privire la instituirea Comisiei de verificare a investițiilor suportate de către SRL „Logistică-depozitare”.

Raportor: Ivan Cebotari, vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea încheierii contractului de comodat (tripartit) între Consiliul Raional Sîngerei, IMSP Spitalul Raional Sîngerei și Ministerul Sănătății (în calitate de Fondator al IMSP Spitalul Raional Sîngerei).”

Raportor: Ala Doagă, șefa Serviciului Financiar

29.Cu privire la lichidarea Serviciului raional de Asistență Psihopedagogică din cadrul Direcției Educație.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la aprobarea reorganizării prin transformare a Instituției Publice Liceul Teoretic ”Pan Halippa” în Instituție publică Gimnaziul ”Pan Halippa” s. Cubolta, raionul Sîngerei.

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

 1. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Sîngerei în instanțele de judecată.

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

 1. Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef Direcție Educație (SJRU).

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a Consiliului raional Sîngerei

 1. Cu privire la aprobarea Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Raional de Tineret Sîngerei. (CRT și Serviciul Tineret și Sport).

Raportor: Viorel Onceanu, Șef Serviciul Tineret și Sport

37.Cu privire la aprobarea condițiilor de acces pe proprietatea publică a Consiliului raional Sîngerei și încheierii contractului.Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal Direcția Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică