Media, Noutăți, Transparența Decizională

Orarul comisiilor de specialitate

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

30.03.2022, ora 10:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.2 a Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului,direcțiilor,secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1-75 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

 1. Cu privire la examinarea notificării nr. 1304/OT1-76 din 19.01.2022

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

 1. Cu privire la acordul de transmitere în locațiune a suprafeței neutilizate în procesul de activitate, aflat în gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Sîngerei

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la achiziționarea echipamentului medical

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Actelor de inventariere a clădirilor, proprietate a Consiliului raional, aprobate prin deciziile Consiliului raional nr. 6/15 din 18.08.2011, nr. 3/11 din 06.09.2009, nr. 4/13 din 11 august 2016

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit în proprietate publică a raionului și transmiterea lor în gestiunea insituțiilor subordonate

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan

Raportor: Curciuc Elizaveta, Director I.P. Gimnaziul ”Anton Crihan”

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, (cărți), aflate în administrarea unor instituții de învățămînt din raion

Raportor: Curciuc Mihai, Șef-adjunct Direcția Educație

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022″

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la implementarea recomandărilor Hotărîrii Curții de Conturi nr.36 din 16 iulie 2021

Raportor: Comisia consultativă pentru Economie,finanțe și buget

 

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

28.03.2022, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a vicepreședintelui raionului, dl Ion BÎRSANU

 Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la demisia dlui Bulat Constantin din funcția de Administrator al Î.M. ”Centrul Stomatologic Raional Sîngerei”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Privind demisia dlui Eugeniu Sincovschi din funcția de Administrator (Director) al Î.M. “INDMETALCONGAZ”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul de gestiune 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.2 a Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului,direcțiilor,secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/17 din 23.03.2021 ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM ”Centrul Stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii respective”

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.3/19 din 03.09.2020”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statutului ÎM ”INDMETALCONGAZ” și actelor aferente activității întreprinderii respective”

Raportor: Cucoș Lilia, Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Planului raional Anticorupție pentru anul 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Privind modificarea Deciziei nr. 1/37 din 23.03.2021 ”Cu privire la modificarea condițiilor contractuale”

Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la aprobarea acordului

Raportor:Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr. 8/1 din 23.11.2019 ”Cu privire la componenţa nominală și numerică a comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional Sîngerei pe durata mandatului 2019-2023”

Raportor: Rusu Alexandru, consilier raional

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

29.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, Secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

24.03.2022, ora 15:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, pentru anul de gestiune 2022

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.2 a Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului,direcțiilor,secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la acordarea Bibliotecii Publice Teritoriale Raionale Sîngerei, numelui Academicienilor Gheorghe și Maria Duca

Raportor: Rusu Valeriu, șef Secția Cultură

 1. Cu privire la aprobarea Programului de acțiuni sportive și Acordul de colaborare cu echipa AO ”FC Sîngerei„ pentru anul 2022

Raportor: Onceanu Viorel, specialist principal Serviciul Tineret și Sport

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în primăvara – vara 2022 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Timofeev Olga, șef Secția administrativ-militară

 1. Cu privire la edificarea bustului ”Alexandru JDANOV”

Raportor: Guțu Victor, consilier raional

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

25.03.2022, ora 15:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.2 a Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului,direcțiilor,secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr.8/13 din 17.12.2021”Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2022”

Raportor: Simonov Minodora, șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

25.03.2022, ora 10:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Anexei nr.2 a Deciziei nr.2/1 din 05.04.2012”Cu privire la organigrama și statele de personal ale Aparatului Președintelui raionului,direcțiilor,secțiilor și altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2021

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I și II al anului 2022

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

24.03.2022, ora 15:00, et.III sala de ședințe

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

25.03.2022, ora 15:00, et.III sala de ședințe

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

28.03.2022, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

29.03.2022, ora 14:00, et.III, sala de ședințe