Noutăți, Transparența Decizională

Orarul comisiilor consultative

 Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

24.11.2021, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

2.Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2021-2022

 Raportor:  Curciuc Mihail, șef – adjunct Direcția Educație

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

4.Cu privire la  aprobarea încheierii contractului de locațiune

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

7.Cu privire la expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2014 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor (set echipament video, calculator, covor, mese de birou,scaune ISO) proprietate publică  raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

13.Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

24.11.2021, ora 10:00, et.III, sala de ședințe

1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate

Raportor: Luca M., secretarul Consiliului rational

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

5.Cu privire la modificarea componenței comisiei de privatizare a fondului de locuințe

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr.4/8 din 12.11.2020”Cu privire  la desemnarea Consiliului de Administrare al IP”Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

12.Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional

Raportor: Luca Mihaela, secretarul Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

25.11.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

10.Cu privire la aprobarea modificărilor în pct.1.1, al Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități ”Agape” din or.Sîngerei, al Deciziei nr.5/7 din 28.09.2017

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

15.Cu privire la aprobarea modificării pct.3 al Regulamentului de funcționare a Centrului raional de Tineret Sîngerei și aprobarea Statutului IP ”Centrul raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Onceanu Viorel, Speciliast principal Serviciul Tineret și Sport

 

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

24.11.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

14.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere  și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2022

Raportor: Țîbîrnă Vasile, șef Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

24.11.2021, ora 11:00, et.III sala de ședințe

3.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor