Noutăți

ORARUL ȘEDINȚELOR COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

07.12.2021, ora 10:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru

perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

07.12.2021, ora 16:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier și operarea modificărilor în componența Comisiilor consultative de specialitate

Raportor: Luca M., secretarul Consiliului raional

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru

perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la eliberarea domnului Ion Bîrsanu din funcția de Vicepreședinte  a Consiliului raional Sîngerei

Raportor:  Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

08.12.2021, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

4.Cu privire la aprobarea rețelei de clase a instituțiilor de învățămînt din raion pentru anul de studii 2021-2022

 Raportor:  Curciuc Mihail, șef – adjunct Direcția Educație

5.Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru    perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

6.Cu privire la  aprobarea încheierii contractului de locațiune

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

7.Cu privire la expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2014 ”Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare,structurii statelor de personal ale Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei”

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei

11.Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit a activelor (set echipament video, calculator, covor, mese de birou,scaune ISO) proprietate publică  raionului din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei în gestiunea economică a IP Incubatorul de Afaceri Sîngerei

Raportor: Doagă Ala, Contabil șef Serviciul Financiar

 1. Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2021

Raportor: Donos Teodor, șef Serviciul Juridic și Resurse Umane

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

08.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

 1. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului

Comisia consultativă pentru construcții, arhitectură, gospodărie comunală,energie și protecția mediului

09.12.2021, ora 16:00, et.III sala de ședințe

2. Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/4 din 15.12.2020”Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2021, în lectura a doua”

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

3.Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

 1. Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Sîngerei pentru

perioada anilor 2021-2028

Raportor: Cucoș Lilia, șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

 1. Cu privire la modificarea organigramei și statelor de personal ale Consiliului raional Sîngerei, aprobat prin Decizia nr.10/5 din 19.12.2019

Raportor: Delogramatic Ruslan, președintele Comisiei consultative de specialitate   pentru Etică,legislație,ordine și drepturile omului