Anunțuri

Orarul Ședințelor Comisiilor de specialitate

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

21.11.2022, ora  16:00, et.III sala de ședințe

 • Cu privire la reorganizarea IMSP CS CUBOLTA

Raportor: GALUS Ion, consilier raional

 • Cu privire la reorganizarea IMSP CS SÎNGEREI

Raportor: GALUS Ion, consilier raional

9)    Cu privire la aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi,

Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni –Coșcodeni, Rădoaia, Sîngerei, Sîngereii Noi

         Raportor: DONOS Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

13) Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/17 din 23.03.2021”Cu privire la aprobarea în redacție

nouă a Statutului Î.M.”Centrul Stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii”

Raportor: CUCOȘ Lilia, șef Direcția Economie,Atragerea Investițiilor și EE

SUPLIMENTAR:

 • Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr. 4/11 din 01.08.2019 „Cu privire la

aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ din cadrul  Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: BAJURA Maria, șef Direcția Educație

 

Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

22.11.2022, ora ­13:00, et.III, sala de ședințe

 • Cu privire la modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 ”Cu privire la aprobarea bugetului

raional pentru anul 2022”

       Raportor: TOFAN Natalia, șef-adjunct Direcția Finanțe

 • Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea IP LT

”N.Casso”, s.Chișcăreni

Raportor: Crăciun Viorica, director IP LT”N.Casso”, s.Chișcăreni

 • Cu privire la reorganizarea IMSP CS CUBOLTA

Raportor: GALUS Ion, consilier raional

 • Cu privire la reorganizarea IMSP CS SÎNGEREI

Raportor: GALUS Ion, consilier raional

 • Privind casarea mijloacelor fixe,aflate în gestiunea IMSP ”CS Flămînzeni-Coșcodeni”

Raportor: BARCARI Clavdia, șef interimar CS Flămînzeni-Coșcodeni

 • Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de

conducere din cadrul Consiliului raional

Raportor: LUCA Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 • Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate,raportate la mijloace fixe,aflate în gestiunea

IMSP ”CS Sîngerei”

Raportor: TARTACOVSCHI Eleonora, șef IMSP CS Sîngerei

 • Cu privire la demisia dnei Olesea Luchian din funcția de Manager al ”Centrului de Tineret

Sîngerei”

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

 • Cu privire la aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi,

Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni –Coșcodeni, Rădoaia, Sîngerei, Sîngereii Noi

Raportor: DONOS Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 • Cu privire la aprobarea structurii și efectivului-limită a Aparatului Președintelui raionului

Sîngerei

      Raportor: DONOS Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 • Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.2/12 din 14.04.2016 ”Privind aprobarea

Regulamentului de organizare și funcționare,structurii și statelor de personal ale Direcției Asisnteță Socială și Protecție a familiei și Serviciul Social ”Asistență Personală”

      Raportor: ZAIȚ Maria, șef interimar Direcția Asistentă Socială și Protecției a Familiei

 • Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/8 din 10.06.2022”Cu privire la modificarea

contractului”

Raportor: CUCOȘ Lilia, șef Direcția Economie,Atragerea Investițiilor și EE

 • Cu privire la modificarea Deciziei nr.1/17 din 23.03.2021”Cu privire la aprobarea în redacție

nouă a Statutului Î.M.”Centrul Stomatologic raional Sîngerei” și actelor aferente activității întreprinderii”

Raportor: CUCOȘ Lilia, șef Direcția Economie,Atragerea Investițiilor și EE