Anunțuri

Orarul Ședințelor Comisiilor de specialitate

   Comisia consultativă pentru Economie, finanţe şi buget

22.12.2022, ora ­15:30, et.III, sala de ședințe

  • Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023

    Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

  • Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/8 din 10.06.2022”Cu privire la modificarea

contractului”

Raportor: Erimei Iulian, Vicepreședintele raionului

  • Cu privire la primirea activelor (lucrări de reparații capitale,efectuate de IMSP Centrele de

Sănătate Biruința, Flămînzeni-Coșcodeni și Spitalul raional Sîngerei) în proprietatea publică a raionului

Raportor: Doagă Ala, contabil-șef, Serviciul financiar

6)Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Raportor: Simonov Minodora, șe Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

Suplimentar: Cu privire la modificarea Deciziei nr.7/8 din 10.12.2021”Cu privire la

expunerea spre vînzare-cumpărare prin licitație ”cu strigare” a bunului imobil proprietate publică din domeniul privat”

Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE

 

 

Comisia consultativă pentru Învăţămînt, cultură, sport,tineret, ocrotirea sănătăţii, probleme sociale, turism şi culte:

20.12.2022, ora  16:00, et.III sala de ședințe

  • Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023

Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

  • Cu privire la aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi,

Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni –Coșcodeni, Rădoaia,

Sîngerei, Sîngereii Noi

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

  • Cu privire la aprobarea Statutului Instituțiilor Publice ( Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Bajura Maria, șef Direcția Educație

 

 

 

Comisia consultativă pentru Construcţii, arhitectură, gospodărie comunală,

energie şi protecţia mediului

22.12.2022, ora 11:00, sala de ședințe

1)  Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023

     Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

  • Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Raportor: Simonov Minodora, șe Secția Construcții,Gospodărie Comunală și Drumuri

 

Comisia consultativă pentru Etică, legislaţie, ordine şi drepturile omului

22.12.2022, ora 09:00, et.III, sala de ședințe

1)  Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023

     Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe

  • Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/8 din 12.11.2020 ”Cu privire la desemnarea Consiliului de Adminstrare al IP,,Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

     Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

8)Cu privire la aprobarea concediilor pentru anul 2023

Raportor: Mihaliuc Angela, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

Raportor: Donos Teodor, șef Secția Juridică și Resurse Umane

10)       Cu privire la aprobarea planului de activitate pentru trimestrul I anul 2023

Raportor: Luca Mihaela, Secretar al Consiliului raional

 

Comisia consultativă pentru Complexul Agroindustrial

22.12.2022, ora 14:00, et.III, sala de ședințe

1)  Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023

     Raportor: Banaru Octavian, șef Direcția Finanțe