Noutăți

Organizarea lucrărilor de primăvară în livezi

Astăzi, Serviciul Agricultură și Cadastru, a organizat un seminar de instruire cu tematica „Organizarea lucrărilor de primăvară în livezi”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul SRL Florplus Agrom primăria Izvoare, conducător Clipca Viorel.

La instruire au participat agenți economici din raion, producători mari și mici de fructe, conducători ai gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice, proprietari de terenuri și livădari ai SRL „Florplus Agro”. Acesta a fost moderat de către Grosu Ion, doctor în agricultură, șef laborator pepinierit și tehnologii moderne pomicole din cadrul Institutului Științifico-Practic Horticultură și Tehnologii Alimentare din Chișinău.
Conducerea și tăierea pomilor ocupă un loc predominant în cadrul tehnologiilor de producție a fructelor, deoarece este indispensabilă pe durarata întregii vieți a pomului de la plantare și pînă la epuizarea lui. În cadrul seminarului Dl Grosu a demonstrat procedeile de dirijare a creșterii și fructificării pomilor, precum diverse tipuri și tehnici de tăieri, sistemele de conducere la speciile sămînțoase și sîmburoase în dependență de particularitățile biologice, soi, vîrstă, asociație portaltoi cu respectarea cerințelor de bază față de sistemul de conducere și tăiere.
Trebuie de menționat că pomicultura raionului este în mare impas, pe parcursul anului 2023 fiind defrișate circa 400 hectare din livezi– aproape de 4 ori mai mult decît plantările care constituie 117 ha. În mare parte pomicultorii au renunțat la această ramură deoarece nu-și mai pot realiza producția, sinecostul căreia, generat de scumpirile în lanț la combustibil, imputuri, este enorm și nici nu există o piață stabilă de realizare. Simțindu-se neprotejați, nesusținuți în fața greutăților sînt nevoiți să defrișeze plantațiile în care au investit nu numai resurse materiale dar și suflet.
Dl Grosu, a oferit generos multe sfaturi ce țin de fertilizarea și protecția pomilor și a răspuns explicit la numeroasele întrebări apărute pe parcurs, atrăgînd o atenție deosebită corectării greșelilor, tăierilor incorecte din anii precedenți. Toți participanții la seminar au avut de cîștigat noi cunoștințe în domeniu, au avut ocazia să prindă sfaturile celor mai experimentați, să discute să facă schimbul datelor de contacte pentru a conlucra pe viitor. Este de remarcat că de această data am avut și un număr mare de personae fizice, participanți care s-au arătat foarte interesați să prindă arta pomiculturii s-o practice măcar și pe terenurile mici ce le dețin.
În acest context, aducem mulțumiri dlui Grosu Ion pentru muncă, recomandările și sfaturile prețioase, sperînd la o conlucrare cît mai fructuoasă și pe viitor, iar agențiilor economici le dorim să nu ezite să participe la toate seminarele organizate, cît mai activ.