Anunțuri

Planul de acțiuni privind promovarea vaccinării la nivel local în raionul Sîngerei

Plan de acțiuni  privind promovarea  vaccinării la nivel local  în raionul Sîngerei

La moment în raionul Sîngerei rata de acoperire vaccinală  a copiilor până la 15 ani la maladiile de rutină (poliomielita, difteria, tetanosul, rujeola, oreion, rubeola, HPV-papiloma virusul uman) este sub 90%.Conform Programului Raional de Imunizări pentru anii 2023-2027, aprobat prin decizia Consiliului Raional Nr.7/7 din 8 septembrie 2023, obiectivul este nu mai mic de 95% .

Consiliul raional în comun cu Centrul de Sănătate Publică, susținuti de UNICEF și OMS  propun   obligatoriu de a întreprinde următoarele acțiuni de promovare a vaccinării  la nivel local prin implicarea tuturor factorilor decizionali în realizarea acțiunilor necesare  pentru asigurarea unei sănătăți durabile a noii generații.

 

Nr. Acțiuni Perioada Responsabili
1 Instruirea unei  echipe de coordonare a activităților de intensificare a procesului de vaccinare la nivel local: primar, șef  CS, director de școală, grădiniță, asistent medical din instituțiile  de educație, lucrător social, lideri religioși, membrii ai ONG, lideri ai comunității  de Romi.  

Martie 2024

 

Primarul

Medic șef CS

2 Desfășurarea la nivel local a Săptănii Europene a imunizării  24-30 aprilie, prin organizarea  în localități  ședințe cu părinții  care ezită să vaccineze copiii.  

Aprilie 2024

 

Primarul

Medic șef CS

3 Plasarea spoturilor video în școală, grădiniță, în locuri publice, diseminarea materialelor de comunicare privind  vaccinarea împotriva maladiilor transmisibile.  

Continuu

Centru de Sănătate Publică

Medic șef CS

4 Desfășurarea Săptănii Europene a imunizării în școli și grădinițe. Lecția de sănătate dedicată imunizării cu implicarea medicului de familie și distribuirea materialelor informative privind beneficiile vaccinurilor și importanța lor în prevenirea maladiilor de rutină.  

Continuu

Directorii de IE

Medic șef CS

Medicii de familie

5 Implicarea în promovarea procesului de vaccinare a Centrului de Sănătate raional Prietenos Tinerilor, ,,Viitorul”, în organizarea ședințelor pentru  tineri pe tema vaccinării împotriva papiloma virusul uman (profilaxia cancerului coloului uterin).  

Continuu

 

Directorii de IE

Medic șef CS

 

6 Invitarea  activă a persoanelor nevaccinate prin intermediul telefonului, sms, de către medicii de familie, asistenți medicali, asistenți sociali.  

Continuu

Medic de familie și asistente medicale
7 Comunicarea cu familiile social vulnerabile, comunitatea Romă, grupurile religioase prin discuții, distribuirea  mesajelor  cheie în procesul de vaccinare și informare.  

Continuu

Lucrătorii sociali,

APL,

Lucrătorii medicali

8 Utilizarea rețelelor de socializare pentru plasarea materialelor video, audio și vizuale privind importanța vaccinării.

Este recomandată utilizarea paginelor oficiale cu distribuirea materialelor de pe pagina oficială a Ministerului Sănătății, Agenției naționale pentru Sănătatea Publică, UNICEF și OMS Moldova.

 

 

Continuu

APL,

IMSP,

Alte instituții disponibile de rețelele socilae

 

 

9 Monitorizarea acțiunilor realizate privind promovarea procesului de vaccinare la nivel raional. Permanent Secția APL a CR

CSP

10 Asigurarea cu materiale vidio, audio vizuale, materialelor informative privind beneficiile vaccinărilor și importanța lor în prevenirea maladiilor infecțioase Permanent Centrul de Sănătate Publică