Proiecte de decizii, Transparența Decizională

Proiecte de decizie pentru ședința ordinară din 17 iunie 2024

Dispoziția de convocare nr.68 din 06.06.2024

Anexa nr.1                        Anexa                                Anexa 
        
Raportor: Octavian Banaru, șef Direcția Finanțe

2.Cu privire la suspendarea raportului de serviciu

Raportor: Angela Mihaliuc, specialistă principală SJRU

3.Cu privire la numirea în funcție de Șef Direcție Educație

Raportor: Angela Mihaliuc, specialistă principală SJRU

4.Cu privire la desemnarea candidaturilor pentru constituirea Consiliului Electoral de Circumscripție de nivelul al II-lea, Sîngerei (Alegeri  pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și referendumul republican din 20.10.2024)

Anexa nr.1

Raportor: Angela Mihaliuc, secretară interimară a CR 

5.Cu privire la numirea în funcție de Șefă a IMSP „Centrul de Sănătate Sîngerei”

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară SJRU

6.Cu privire la acordarea premiului personaluluide conducere din cadrul IMSP „Centre de Sănătate”și ÎM „Centrul Stomatologic raional Sîngerei”

Raportor: Aliona Crăciun, specialistă superioară SJRU

7.Cu privire la acceptarea rolului de partener în cadrul proiectelor de dezvoltare regională pentru perioada anilor 2024-2026, lansate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Anexa

Raportor: Vera Serbușca, vicepreședinta raionului

8.Privind primirea cu titlu gratuit activelor, proprietate publică a raionului (automobilul LADA 21214, anvelope 185/75 R16 Kama-232)  din gestiunea Î.M. INDMETALCONGAZ în gestiunea Aparatului Președintelui raionului  Sîngerei

Raportor: Ala Doagă, șefă Serviciul Financiar

9.Privind primirea cu titlu gratuit activului, proprietate publică a raionului (automobilul VAZ 21070)  din administrarea Î.M. INDMETALCONGAZ în gestiunea Aparatului Președintelui raionului  Sîngerei

Raportor: Ala Doagă, șefă Serviciul Financiar

10.Cu privire la operarea modificărilor la decizia nr. 4/11 din 01.08.2019,, Cu privire la aprobarea Regulamentului și componenței nominale a Consiliului Consultativ din cadrul  Direcției Educație Sîngerei”

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

11.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație în  proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I  

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

12.Cu privire la aprobarea Statutului în redacție nouă al  Instituției Publice ,,Grigore Vieru” din satul Heciul Nou, raionul Sîngerei 

Anexa nr. 1

Raportor: Maria Parnov, șefă interimară Direcția Educație

13.Privind   modificarea Anexei nr.1 a Deciziei  Consiliului  Raional nr. 11/3  din 20.12.2023,,Cu privire la  aprobarea Programului lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional), finanţate din mijloacele financiare  prevăzute în bugetul raional pentru  anul 2024”

Anexa

Raportor: Minodora Simonov, șefa Secţiei Construcţii, Gospodărie   Comunală şi Drumuri

14.Cu privire la declararea utilității publice de interes local

Raportor: Ion Harabagiu,  șef Serviciu Agricultură și Cadastru

15.Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire a hotarelor UAT Bălășești

Raportor: Ion Harabagiu,  șef Serviciu Agricultură și Cadastru

16.Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire a hotarelor UAT Pepeni

Raportor: Ion Harabagiu,  șef Serviciu Agricultură și Cadastru

17.Cu privire la modificarea Deciziei 3/34 din 3 mai 2024 „ Cu privire la inițierea procedurii de expunere spre vânzare-cumpărare prin licitație ,,cu strigare” a bunului imobil proprietate a raionului

Raportor:Ion Harabagiu,  șef Serviciu Agricultură și Cadastru

18.Cu privire la inițierea procedurii de scoatere la licitație a încăperilor din bunul imobil cu nr. cadastral 7402103075.01 situat în or. Biruința r-l. Sîngerei

Raportor:Ion Harabagiu,  șef Serviciu Agricultură și Cadastru

 

Suplimentare:

19.Cu privire la autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea Secției Cultură

Raportor:Tamara Deliu, specialist principal Secția Cultură

20.Cu privire la alocarea surselor financiare pentru stimularea ansamblului de dansuri populare HECENII

Raportor:Tamara Deliu, specialist principal Secția Cultură

21.Cu privire la încheierea Acordului de colaborare  cu Fundația de Binefacere Caritas Moldova

Anexa nr.1

Raportor:Secretara interimară a Consiliului raional, Angela Mihaliuc