Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința ordinară din 29 iunie 2023

Dispoziția de convocare nr.65 din 16 iunie 2023

Ordinea de zi

1.Cu privire la numirea în funcție de Șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

2.Cu privire la numirea în funcție de Manager al  “Centrului Raional de Tineret Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

3.Cu privire la demisia Șefului IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

4. Cu privire la numirea în funcție a Șefului IMSP “Centrul de Sănătate Chișcăreni”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

5.Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane 

6.Cu privire la examinarea scrisorii de informare despre intenția de executare

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane 

7..Cu privire la examinarea rezultatelor inspectării financiare complexe la Consiliul raional Sîngerei și aprobarea Planului de măsuri privind lichidarea iregularităților constatate 

Planul de acțiuni

Raportor: Ala Doagă,  Şef  Serviciul Financiar, Contabil șef 

8..Cu privire la împuternicirea directorilor pentru înregistrarea Statutelor Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

9.Cu privire la operarea modificărilor la Decizia nr.8/31 din 17.12.2015 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, organigrama și statele de personal ale Direcției Educație Sîngerei”

Organigrama

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație 

10.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor educaționale) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Educație în  proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I  

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

11..Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model        RENAULT SYMBOL SEDAN  din gestiunea Direcției Educație  în gestiunea Aparatului Președintelui Raionului Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

12.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

13.Cu privire la acceptarea  rolului de  partener  în cadrul  Proiectului  ,,Achiziționarea unui ascensor pentru transportarea bolnavilor cu brancarde și pasageri, inclusiv lucrări de demontare a ascensorului existent și montarea instalației noi de ascensor ”

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

14..„Cu privire la aprobarea  încheierii  contractului de comodat”

Contract de comodat

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

15. Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit, activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu de model RENAULT SYMBOL SEDAN  din gestiunea Consiliului raional Sîngerei în gestiunea Inspectoratului de Poliție Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

16.Cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciul public de gestionare a deșeurilor la Î.M. ,, Indmetalcongaz”     

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

17.„Cu privire la aprobarea  Regulamentului de funcționare a Comisiei consultative pentru domeniul locuințelor a Consiliului Raional Sîngerei și modul de atribuire a locuințelor sociale în raionul Sîngerei”

Anexa 1;  Anexa 2; 

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

18..Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

19.Cu privire la transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale) din proprietatea publică a raionului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

20. Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Anexele 1-5; Anexa 6; Anexa repartizare; Anexa 11.

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe 

21.Privind autorizarea casării bunurilor  uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea I.P.Gimnaziul Slobozia Chișcareni,  or. Sîngerei

Demers casare; Proces verbal; Act de casare; Registru de casare; Ordin de casare; Proces verbal de casare. 

Raportor: Valentina Țurcan, director Gimnaziul Slobozia Chișcăreni 

22.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Asistenta Sociala si Protectia Familei  Sîngerei

Raportor: Maria Zaiț, șef interimar DASPF

23.Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aflate în gestiunea  I.P.Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” or. Sîngerei

Raportor: Nicolae Melinte, director L.T. „Mihai Eminescu”

24.Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfășurarea a concursurilor de proiecte pentru organizațiile de tineret

Anexa 1;

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport 

25.„Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de finanțare nerambursabilă a proiectelor organizațiilor necomerciale.”

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport 

26.Cu privire la efectuarea examenului medico-militar al recruților și încorporarea în serviciul militar în termen, cu termen redus și cel civil în perioada octombrie 2023 – ianuarie 2024 în secţia administrativ-militară a raionului Sîngerei

Raportor: Evghen Gorodenco, șef Secție Administrativ- Militară

27.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-240 din 04 mai 2023

Anexa

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

28.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-241 din 04 mai 2023

Anexa

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

29.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-242 din 04 mai 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional 

30.“Cu privire la asigurarea interimatului funcției de Administrator al Î.M. „Indmetalcongaz”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane 

 

Proiecte suplimentare:

Cu privire la delegarea sportivei în cadrul  Campionatului Mondial de șah” 

Raportor: Viorica Hadîrcă, specialist principal Serviciul Tineret și Sport 

Privind modificarea Deciziei nr. 2/1 din 05.04.2012 „Cu privire la organigrama şi statele de personal ale Aparatului Preşedintelui raionului, direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului raional”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

Anexa nr. 1