Proiecte de decizii, Transparența Decizională

Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară a Consiliului raional din 10 august 2022

1.Privind modificarea Deciziei nr. 8/1 din 17.12.2021 „Cu privire la aprobarea  bugetului raional pentru anul 2022”

Anexa 1 – 2

Anexa 3 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a Vicepreședintelui raionului –  Tudor TUTUNARU

Raportori: Ion Galus; Oleg Cernei – consilieri raionali

3.Cu privire la delegarea unor servicii  de interes economic general Î. M. ”Indmetalcongaz”

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică

Proiecte suplimentare:

Cu privire la constituirea Comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe

Raportor: Lilia Cucoș, șef Direcție Economie, Atragerea Investițiilor și Eficiență Energetică