Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară din 20 aprilie 2023

Dispoziția de convocare nr.45 din 14 aprilie 2023

1.Privind modificarea și completarea Deciziei nr. 3/29 din 30.03.2023„Cu privire la examinarea demersului Lichidatorului Î.M. “Indmetalcongaz”

Raportor: Vasile Luca, consilier raional 

2.Privind modificarea Deciziei nr. 7/2 din 23.12.2022 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023”

Anexa 1-3; Anexa 6;Anexa repartizare.

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

3.Cu privire la modificarea deciziei 3/14 din 30 martie 2023 “Cu privire la modificarea deciziei nr. 7/8 din 27 decembrie 2018 “Cu privire la delimitarea terenurilor proprietate publică a UAT de nivelul doi – raionul Sîngerei și aprobarea proiectului de formare” ”

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciul Agicultură și Cadastru

4.Cu privire la  modificarea  și completarea Deciziei Consiliului nr.3/19 din 30.03.2023 ”Cu privire la modificarea Anexei nr.1 a Deciziei Consiliului raional nr. 7/17 din 23.12.2022”Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale(de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pentru anul 2023”

Raportor: Vasile Țîbîrnă, șef Direcția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

5.Cu privire la modificarea și completarea Deciziei 3/21 din 30.03.2023 ,,Cu privire la aprobarea Acordului de colaborare dintre Centrul Național de prevenire a Abuzului față de copii( în continuare CNPAC) și Consiliul Raional Sîngerei’’

Raportor: Maria Zaiț, șef-interimar DASPF

6.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 3/25 din 30.03.2023 ”Cu privire la instituirea comisiei teritoriale pentru recensământul populației și locuințelor din 2024”

Raportor: Mihaela Luca, secretar al Consiliului raional

7.Cu privire la examinarea hotărîrii judecătorești 

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

Proiecte suplimentare: 

 Privind scoaterea la licitație de vănzare a autocarului aflat în gestiunea    Direcției Educație Sîngerei

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

Cu privire la acordul preluării  bunurilor din proprietatea publică a statului(Ministerul Educației și Cercetării), în proprietatea publică a raionului(gestiunea IP Liceul Teoretic „D.Cantemir” din or. Sîngerei, IP Liceul Teoretic „I.Creangă” din s. Rădoaia, IP Gimnaziul Dobrogea Veche, IP Gimnaziul Grigorăuca, IP Gimnaziul Slobozia Chișcăreni)

Raportor: Maria Bajura, șef Direcție Educație

Cu privire la aprobarea tarifului unic pentru serviciul public de alimentare cu apă  potabilă  din conducta Soroca – Bălţi – Sîngerei

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

Privind abrogarea actelor administrative

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu şi a parcursului-limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional

Raportor: Lilia Cucoș, șef DEAI și EE

Cu privire la stabilirea suplimentelor la salariu personalului de conducere al IMSP, pentru performanţe profesionale individuale în muncă

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Sewcția Juridică și Resurse Umane