Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară din 20 decembrie 2023

Dispoziția de convocare 

Ordinea de zi

1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024  

Rapot buget 2024 ;       Anexa nr.1-5 ;            Anexa nr.6 ;              Anexa nr.7   buget;           Anexa nr.7 arhiva;         

Anexa  nr.8 ;                   Anexa nr.9 ;               Anexa nr.10;             Anexa nr.11 ; 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la încetarea mandatului de vicepreşedinte al raionului  înainte de termen

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

3.Cu privire la acordarea premiului anual pentru anul 2023

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

4.Cu privire la numirea în funcţie publică de conducere, pe perioadă determinată

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

5.Cu privire la numirea în funcție de Șefă – interimară a IMSP “Centrul de Sănătate Biruința”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

6.

7.“Cu privire la acordarea premiului  Șefului interimar al IMSP ”Centrul de Sănătate Sîngereii Noi”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

8.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat 1304/OT₁-643 din 02 noiembrie 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional

9.Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat1304/OT₁-644 din 02 noiembrie 2023

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional

10.„Cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilorLegii nr. 256/2023 (reforma sistemului de asistență socială)”

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF Sîngerei

11.„Cu privire la primirea bunurilor cu titlu  gratuit  în proprietate publică a raionului”

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF Sîngerei

12.Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor      Direcția Asistența Socială și Protecția Familiei) din proprietatea publică a raionului gestiunea DASPF  în  proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I  

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF Sîngerei

13.Cu privire la lichidarea Fondului local de susținere socială a populației Sîngerei

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF Sîngerei

14.Cu privire la îndeplinirea atribuţiilor de Secretar al Consiliului raional

Raportor: Mihaela Luca, Secretarul Consiliului Raional

15. Cu privire la aprobarea Statutului Instituției Publice ,,Grigore Vieru” Heciul Nou, raionul Sîngerei 

Raportor: Lilia Scurtu, șef Direcție Educație

16.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 1/4 din 17.02.2011 „Cu privire la transmiterea  patrimoniului IMSP „Centrul Medicilor de Familie”

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal DEAI și EE

17.Cu privire la abrogarea unor acte administrative

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal DEAI și EE

18.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/11 din 14.10.2022 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei”

Raportor: Iurie Negrescu, specialist principal DEAI și EE

20.Cu privire la autorizarea casării mijloacelor fixe, aflate în gestiunea IP Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” din or. Sîngerei

Raportor: Larisa Gavrilova, director LT „Dimitrie Cantemir”

Suplimentar:

Cu privire la  aprobarea Programului  lucrărilor de întreţinere şi reparaţie a drumurilor publice locale (de interes raional) finanţate din  mijloacele financiare prevăzute în bugetul raional pentru anul 2024

Program drumuri 2024

Raportor: Minodora Simonov, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

Privind autorizarea casării bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aflate în gestiunea Direcției Asistenta Sociala si Protectia Familei Sîngerei

Raportor: Elena Andriuță, șef DASPF