Proiecte de decizii, Transparența Decizională

Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară din 28 iunie 2024

Dispoziția  de convocare nr. 75 din 24 iunie 2024 

1. Privind modificarea Deciziei nr. 11/1 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024

Anexa nr. 1                      Anexa nr.3

Raportor: Octavian BANARU, Șef Direcție Finanțe

2. Cu privire la dizolvarea cu derularea procedurii de lichidare a Gimnaziului ,,Mihai Dolgan” din satul Petrovca, comuna Copăceni, raionul Sîngerei

Raportor: Maria PARNOV, Șef interimar al Direcției Educație

3. Cu privire la dizolvarea cu derularea procedurii de lichidare a Gimnaziului Țîplești din satul Țîplești, comuna Alexăndreni, raionul Sîngerei

Raportor: Maria PARNOV, Șef interimar al Direcției Educație

4. Cu privire la dizolvarea cu derularea procedurii de lichidare Gimnaziului Cozești din satul Cozești, comuna Grigorăuca, raionul Sîngerei

Raportor: Maria PARNOV, Șef interimar al Direcției Educație

5. Cu privire la dizolvarea cu derularea procedurii de lichidare a Școlii primare-grădiniță Bobletici din satul Bobletici, comuna Coșcodeni, raionul Sîngerei

Raportor: Maria PARNOV, Șef interimar al Direcției Educație

6. Cu privire la dizolvarea cu derularea procedurii de lichidare a Școlii primare-grădiniță Alexeuca din satul Alexeuca, comuna Cotiujenii Mici, raionul Sîngerei

Raportor: Maria PARNOV, Șef interimar al Direcției Educație

7. Cu privire la examinarea interpelărilor și realizarea deciziilor aprobate de către Consiliul raional.

Raportor: Vitalie TABARCEA, Șef Secția Administrație Publică

8. Cu privire la aderarea Consiliului raional Sîngerei la convenția primarilor privind energia și clima 2030.

Raportor: Ala GUZUN, specialist principal Direcția Economie și Atragerea Investițiilor

SUPLIMENTARE:

9.Privind   nivelul de gazificare a raionului Sîngerei

Raportor: Minodora Simonov, șefa Secţiei Construcţii, Gospodărie   Comunală şi Drumuri

10.Cu privire la  aprobarea  tarifelor pentru serviciile medico–sanitare prestate de ÎM ,,Centrul Stomatologic raional Sîngerei”

Anexa nr.1 

Raportor: Rodica Lopotenco,Admistrator ÎM ,,Centrul Stomatologic  raional Sîngerei”

11.Cu privire la modificarea Deciziei nr.5/5 din 29.06.2023 ,,Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc”

Raportor: Oxana Tabarcea, șefa Secției Juridice și Resurse Umane

12.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 4/15  ,,Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire a hotarelor UAT Bălășești ” și Deciziei nr. 4/16  ,,Cu privire la aprobarea materialelor de stabilire a hotarelor UAT Pepeni ”

Raportor: Ion Harabagiu, șef Serviciului Agricultură și Cadastru