Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară din 04 octombrie 2023

Dispoziția de convocare  Nr.109 din 29 septembrie 2023

Ordinea de zi 

1.Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice aleşilor locali în legătură cu expirarea mandatului 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la acordul de dare în locațiune a spațiului din incinta IMSP  „Centrul de Sănătate Cubolta”,  proprietate publică a Consiliului Raional Sîngerei”

Raportor: Mihaela Luca, Secretar al Consiliului raional

3.Cu privire la suspendarea mandatului (la cerere) de Vicepreşedinți ai raionului Sîngerei (Alegeri locale generale 2023)

Raportor: Mihaela Luca, Secretar al Consiliului raional