Proiecte de decizii, Transparența Decizională

Proiecte de decizie pentru ședința extraordinară din 15 ianuarie 2024

Dispoziția de convocare

Ordinea de zi

1.Cu privire la atribuirea unor mandate de consilier şi operarea modificărilor în componenţa Comisiei consultative de specialitate

Raportor: LUCA Mihaela, secretar al Consiliului raional

2.Privind modificarea și completarea Deciziei nr.10/1 din 12.12.2023 Cu privire la aprobarea componenței nominale și numerice a Comisiilor consultative de specialitate a Consiliului raional Sîngerei, mandatul 2023-2027

Raportor: LUCA Mihaela, secretar al Consiliului raional

3.Cu privire la executarea bugetului raional pentru anul 2023

Anexa nr.1           Anexa nr.2           Anexa nr.3            Anexa nr.4           Anexa nr.5 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

4.Privind modificarea Deciziei nr. 11/1 din 20.12.2023 „Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2024”

Anexa nr.1-4                                     Anexa nr.5 

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

5.Cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 256/2023 (reforma sistemului de asistență socială)

Raportor: ZAIȚ Maria, șef DGAS ATAS Nord-Vest

6.Cu privire la primirea bunurilor cu titlu gratuit în proprietate publică a raionului

Raportor: ZAIȚ Maria, șef DGAS ATAS Nord-Vest

7. Privind transmiterea activelor (costul reparațiilor capitale ale clădirilor instituțiilor de asistență socială) din proprietatea publică a raionului gestiunea Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei în proprietatea publică a UAT de nivelul I
Raportor: ZAIȚ Maria, șef DGAS ATAS Nord-Vest 

8.Cu privire la abrogarea unor acte administrative
Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE

9.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 5/11 din 14.10.2022 „Cu privire la transmiterea cu titlu gratuit activul proprietate publică a raionului, automobilul de serviciu din gestiunea Aparatului Președintelui raionului Sîngerei”
Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE

10.Cu privire la modificarea Deciziei 5/18 din 29.06.2023 “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea, aprobarea numărului-limită al autoturismelor de serviciu și a parcursului limită anual pentru un autoturism întru asigurarea îndeplinirii atribuțiilor de serviciu de către subdiviziunile subordonate Consiliului raional ”
Raportor: Cucoș Lilia, șef DEAI și EE 

11.Cu privire la aprobarea programului concediilor de odihnă pentru persoanele alese și numite în funcție de către Consiliul raional, pentru anul 2024

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

12.Cu privire la instituirea Comisiei de concurs pentru ocuprea funcțiilor publice vacante de conducere din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

13. Cu privire la constituirea Comisiei de disciplină pentru funcționarii publici de conducere numiți în funcție de către Consiliul raional

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

14.Cu privire la instituirea Comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță ai activității IMSP

Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU 

15.Privind modificarea Deciziei nr. 5/5 din 29.06.2023 ”Cu privire la examinarea cererii privind executarea actului judecătoresc”
Raportor: MIHALIUC Angela, specialist principal SJRU

16.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/15 din 20.12.2023 Cu privire la examinarea Notificării OT Bălți al Cancelariei de Stat nr. 1304/OT₁-643 din 02 noiembrie 2023

Raportor: SERBUȘCA Vera, Vicepreședinta raionului

17.Cu privire la acordul de dare în locațiune a spațiului din incinta IMSP „Centrul de Sănătate Cubolta”, proprietate publică a Consiliului Raional Sîngerei”

Raportor: SERBUȘCA Vera, Vicepreședinta raionului

18.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 11/10 din 20.12.2023 „Cu privire la modificareaDeciziei nr. 1/4 din 17.02.2011 „Cu privire la transmiterea patrimoniului IMSP „Centrul Medicilor de Familie”

Raportor: NEGRESCU Iurie, specialist principal DEAI și EE