Proiecte de decizii

Proiecte de decizie pentru ședința ordinară din 23 decembrie 2022

 1. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2023  

Raportor: Octavian Banaru, șef Direcție Finanțe

2.Cu privire la aprobarea Consiliilor Administrative ale IMSP CS Biruința, Bilicenii Vechi, Copăceni, Chișcăreni, Cubolta, Cotiujenii Mici, Drăgănești, Flămînzeni–Coșcodeni, Rădoaia, Sîngerei, Sîngereii Noi

Raportor: Teodor Donos, șef Secția Juridică și Resurse Umane

3.Privind modificarea Deciziei nr. 4/8 din 12.11.2020„Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrare al IP „Incubatorul de Afaceri Sîngerei”

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

4.Cu privire la examinarea notificării nr.1304/OT1-781 din 18 noiembrie 2022

Raportor: Comisia consultativă pentru economie, finanțe și buget

5.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 2/18 din 10.06.2022 ”Cu privire la modificarea contractului”

Raportor: Iulian Erimei, vicepreședintele raionului

6.Cu privire la aprobarea Statutului Instituțiilor Publice (Gimnazii și Licee Teoretice) din raionul Sîngerei 

Raportor: Maria Bajura, șef Direcția Educație

7.Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor publice locale (de interes raional) finanțate din mijloacele fondului rutier pe anul 2023

Anexa

Raportor: Minodora Simonov, șef Secție Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

8.Cu privire la aprobarea concediilor pentru anul 2023 

Raportor: Angela Mihaliuc, specialist principal Secția Juridică și Resurse Umane

9.Cu privire la primirea activelor (lucrări de reparații capitale, efectuate de IMSP Centrele de Sănătate Biruința, Flămînzeni – Coșcodeni și Spitalul raional Sîngerei) în prorpietatea publică a raionului 

Raportor: Ala Doagă, contabil – șef, Serviciul Financiar

10.Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului raional pentru trimestrul I anul 2023

Raportor: Mihaela Luca, secretarul Consiliului raional