Noutăți

Promovarea cu succes a perioadei de probă

Astăzi, ca rezultat al promovării perioadei de probă a funcționarilor publici debutanți și confirmării în funcția publică de specialist superior, Secția Juridică și Resurse Umane, Vitalie Gudimov, a depus jurămîntul de credinţă în prezența vicepreședintelui raionului, Iulian Erimei, conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.

Subliniem că jurămîntul prevede respectarea Constituţiei Republicii Moldova, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, apărarea suveranității, independenţei şi integrității teritoriale a Republicii Moldova, executarea în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiilor în exercitarea funcţiei publice, precum şi respectarea normelor de conduită profesională.
Iulian Erimei, vicepreședintele raionului, a adresat funcționarului un mesaj de felicitare, dorindu-i energie nesecată, noi forțe în exercitarea funcției publice și succes pe tărîmul profesional.