Comisia pentru Situații Excepționale

R A P O R T de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie pentru perioada 15.06.2023 – 15.07.2023

În conformitate cu Hotărârea nr.9/1 a Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale din 16.11.2022, Anexei nr. 1.

Potrivit Dispoziției nr.134 din 17.11.2022, în perioada 15.06.2023 – 15.07.2023 au fost întreprinse următoarele măsuri de reducere a consumului de energie, conform „Planului de măsuri la nivelul raionului Sîngerei, de reducere a consumului de energie pentru perioada 2022 – 2023:

  1. Deschiderea draperiilor/jaluzelelor  în zilele însorite  pentru a oferi  posibilitatea încălzirii/răcirii  încăperilor  și închiderea lor pe timp de noapte.
  2. Raționalizarea la maxim a sistemelor de aer condiționat și a altor sisteme de răcire.
  3. Deconectarea aparatelor consumatoare  de energie electrică de la priză  atunci cînd acestea nu sunt folosite, pentru a evita consumul de energie  în regimul standby.
  4. Gestionarea eficientă a iluminatului interior și exterior, deconectarea iluminatului  în zonele neutilizate, inclusiv pe timp de zi, dacă este cazul.
  1. Au fost întreprinse măsuri de monitorizare și prevenire a consumului de energie nejustificat, conform Anexei nr.1 din Hotărârea CRSE din 16.11.2022, în instituțiile de învățământ.
  2. Au fost aduși la cunoștință și informați agenții economici și instituțiile publice despre necesitatea implimentării măsurilor de reducere a consumului de energie.
  3. Informarea cetățenilor din raion privind măsurile de reducere a consumului de energie electrică, prin deplasări și întruniri, distribuirea pleantelor și broșurilor.
  4. Recomandări cu privire la măsurile de economisire a energiei electrice pe timp de caniculă.

 

 Iurie Negrescu, specialist superior DE,AI și EE