Comisia pentru Situații Excepționale

R A P O R T de monitorizare a măsurilor de reducere a consumului de energie pentru perioada 17.11.2022 – 15.12.2022

 

În conformitate cu Hotărârea nr.9/1 a Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale din 16.11.2022, Anexei nr. 1.

Potrivit Dispoziției nr.134 din 17.11.2022, în perioada 17.11.2022 – 15.12.2022 au fost întreprinse următoarele măsuri de reducere a consumului de energie, conform „Planului de măsuri la nivelul raionului Sîngerei, de reducere a consumului de energie pentru perioada 2022 – 2023:

  1. S-a adus la cunoștința APL de nivelul I, prevederile AEE al ,,Calendarului Anual de Economisire a Energiei” prin mijloace electronice și întruniri cu prezență fizică.
  2. Au fost distribuite agenților economici și reprezentanțlor APL, broșuri informative cu privire la recomandările de reducere și utilizare eficientă a energiei.
  3. A fost expediată agenților economici și APL de nivelul I, prin mijloace electronice Anexa nr.1 la Hotărârea CRSE nr.9/1 din 16.11.2022, privind „Planul de măsuri la nivelul raionului Sîngerei, de reducere a consumului de energie pentru perioada 2022-2023.
  4. Au fost întreprinse măsuri de monitorizare a consumului de energie, conform Anexei nr.1 din Hotărârea CRSE din 16.11.2022

 

Iurie Negrescu, specialist superior DEAI și EE