Media, Noutăți

Raionul Sîngerei beneficiază de un Plan strategic în cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică

Raionul Sîngerei beneficiază de un Plan strategic în cadrul Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a Raionului  în sectorul Alimentar cu apă și canalizare (AAC), grație unui proiect de planificare în domeniul managementului apelor implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova.

La data de 22.03.2022, experții din cadrul  ADR Nord, dna Elena Boboc, șefa Secției planificare și cooperare regională, ADR Nord, de comun cu dna Victoria Zabolotnii, specialist secția planificare și cooperare regională, ADR Nord, dl Sergiu Rusu – expert în planificare strategică, dl Vlad Ghițu – expert consultant în atragerea investițiilor au informat reprezentanților Consiliului raional privind procesul identificării indicatorilor cu privire la distribuția rețelelor AAC a localităților din raion, modul de actualizare a datelor sectorul AAC.  

La ședință au participat dl Grigore Corcodel, președintele raionului, dl Iulian Erimei, vicepreședintele raionului precum și specialiștii Direcției Economie și Atragerea Investițiilor și specialiștii Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri.

Proiectului „Planificare SMART în domeniul managementului apelor” care este implementat de ADR Nord prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova (SDG Innovation Fund Moldova), în cadrul Proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030”, finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În prima etapă a raionul Sîngerei a beneficiat de o hartă digitală actualizată în sectorul Alimentare cu apă și canalizare (AAC) în cadrul primul workshop practic pentru autoritățile publice locale, în vederea aplicării instrumentelor inteligente de planificare strategică în sectorul AAC din data de 10 decembrie 2021organizat în incinta Consiliului raional Sângerei.

În etapa a doua, șase instituții de învățământ și un azil de bătrâni din raionul Sângerei au beneficiat de acces îmbunătățit la apă potabilă sigură datorită echipamentelor de filtrare a apei  asigurînd   condiții  igienice de calitate.  

Specialiștii ADR Nord au prezentat informații relevante despre procesul de planificare strategică și colectarea informației în sectorul AAC, caracteristicile și domeniile de utilizare a Sistemului Informațional Geografic (GIS), utilizarea QGIS în elaborarea hărților tematice în sectorul AAC, oferind totodată exemple și bune practici în domeniu.

Proiectul dat va avea impact asupra vieții socio-economice a raioanelor Sângerei, Briceni și Glodeni în ceea ce privește calitatea mai bună a apei, o gamă mai largă de activități agricole și neagricole (diversificare economică), dezvoltarea turismului datorită accesului la AAC și facilități necesare în toate domeniile de activitate datorită valorificării investițiilor în acest domeniu.

Evenimentul a fost organizat în cadrul unui proiect de planificare în domeniul managementului apelor implementat de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, prin intermediul Fondului de Inovare pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din Moldova, susținut de Guvernul Germaniei.

Lilia Cucoș

Șef Direcția Economie și Atragerea Investițiilor