Noutăți

Recepția la terminarea lucrărilor de renovare a Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămînzeni

O altă instituție de învățămînt din raionul Sîngerei, a fost renovată cu suportul Uniunii Europene.

În acest context, conducerea raionului, în persoana vicepreședinților dl Iulian Erimei și dl Tudor Tutunaru, s-au deplasat astăzi la Gimnaziului „Iurie Boghiu” din satul Flămînzeni, unde s-a petrecut recepția la terminarea lucărilor efectuate.
Reiterăm că lucrările au fost realizate în cadrul proiectului investițional „Sporirea eficienței energetice a Gimnaziului „Iurie Boghiu”, proiect care a fost posibil grație finanțării Uniunii Europene prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), executat în baza contractului de antrepriză nr.165 din 8 octombrie 2020, semnat între Agenția de Dezvoltare Nord, Consiliul raional Sîngerei, primăria com. Coșcodeni, Gimnaziul „Iurie Boghiu” și SRL „Valdcongrup”.
Comisia de recepție, formată din 8 membri și asistați de invitați din diverse domenii, rînd pe rînd au inspectat toate lucrările înfăptuite ca ulterior să se pronunțe asupra acestora.
Pînă a purcede la semnarea nemijlocită a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, vicepreședintele raionului, dl Tudor Tutunaru, a apreciat înalt calitatea celor realizate și a solicitat specialiștilor să expună obiecțiile și neconcordanțele înregistrate.
În alocuțiunea sa, directorul Gimnaziului, dna Lilia Cumpătă, a exprimat recunoștința tuturor factorilor implicați în realizarea acestei lucrări, subliniind rolul major al creării celor mai moderne condiții de studiu.
Astfel, de condiții îmbunătățițe, reflectate prin termoizolarea anvelopei clădirii; asigurarea cu energie regenerabilă prin instalarea a 30 panouri fotovoltaice; iluminarea insituției pe exterior și terenul aferent 12 stîlpi cu corpuri de iluminat de 32w; asigurarea încăperilor cu sistem de ventilare și antiincendiu; asigurarea cu inventar sanitar; contrucția unei căi de acces pentru peroanele cu dizabilități; modernizarea bucătăriei și dotarea cu echipament tehnic, vor beneficia cei circa 320 elevi cît și profesorii instituției de învățămînt, fapt confirmat prin semnarea procesului verbal de recepție finală.